Lucrarea ascunsă

0
189
Lucrarea ascunsă
Lucrarea ascunsă

Lucrarea ascunsă

18 iunie: Sfântul Mucenic Leontie
Rom. 5, 17-6, 2; Mt. 9, 14-17

Leontie a fost ofiţer în oastea romană aflată la Tripoli, în Fenicia. A suferit mucenicia sub domnia împăratului Vespasian (69-79).

Lucrarea ascunsă (I kripti ergasia)

Suntem destul de bine informaţi despre viaţa liturgică a Părinţilor din vechime, dar nu şi despre rugăciunea lor particulară, fiindcă ei îi sfătuiau pe toţi să nu vor­bească despre acest lucru. Era ceea ce se numeşte kripti ergasia sau kripti meleti, „lucrarea ascunsă”.

Lucrarea lăuntrică ascunsă era necontenita vorbire lăuntrică cu Dumnezeu. Dumnezeu Se afla în biserica lăuntrică a sufletului şi omul era în necon­tenită părtăşie cu El. Această părtăşie lăuntrică – kripti ergasia – nu era uşoară. Era nevoie de o luptă, agon, un război duhovnicesc (aoratos polemos) cu puterile po­trivnice ce căutau să abată atenţia de la Dumnezeu. Din această kripti meleti făcea parte şi repetarea mereu şi mereu, fie în tăcere, fie cu glas tare, a anumitor rugăciuni sau versete din Scriptură, sau a unor psalmi întregi, pe care omul dorea să şi-i înti­părească în minte. Prin acest proces gândurile se afundau nu numai în amintire, ci şi în adâncurile sufletului.

Acest chip sufletul omului se preschimbă în biserică a lui Dumnezeu, în mănăs­tire unde se aduce necontenit rugăciune lui Dumnezeu. Căci, să ne aducem aminte, nu există o singură Liturghie, ci trei Liturghii:

1. Liturghia rugăciunii de obşte săvârşite în biserică;
2. Liturghia rugăciunii de sine, adusă necontenit în paraclisul inimii noastre;
3. „Liturghia de după Liturghie”, care începe când plecăm din biserică şi se con­tinuă toată săptămâna; Liturghia dragostei şi slujirii lumii, săvârşite în numele lui Hristos.

Troparul Sfântului Leontie

Mucenicul Tău, Doamne, Leontie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având vârtutea Ta, pe muncitori a surpat; zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumneze­ule, mântuieşte sufletele noastre.

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris