Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor!

0
396

„Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale
și să te ducă la pământul pe care l-am pregătit pentru tine.’’

Îngerii sunt mijlocitori între Dumnezeu şi noi oamenii,
Sunt martorii tuturor faptelor noastre pe drumul vieţii,
Sunt ai noştri: păzitori, mesageri, vestitori, îndreptători,
Călăuze, povăţuitori, luminători, apărător mângâietori.
Pe calea spre Acasă sunt ai noştri ocrotitori și ajutători.

Îngerii sunt daruri divine, sunt daruri binecuvântate, ce au ca misiune;
Transformarea noastră în icoane ale lui Dumnezeu, în chipuri divine,
În izvoare de credinţă şi smerenie, de frumos și adevăr, de pace și armonie,
În oglinzi curate și fără pată, care să iradieze din belșug lumină și iubire.
Îngerii au misiunea de a ne ajuta să ajungem la desăvârșire, la îndumnezeire.

Recunoștința față de îngerii noștri păzitori trebuie să fie, aşadar, neîncetată,
Fiindcă infinită este iubirea faţă de noi şi ocrotirea lor divină este necondiţionată.
Ei sunt prieteni devotați, aleşi de Dumnezeu, care nu ne părăsesc nici măcar o clipită,
Legătura cu noi, spre călăuzire, ajutorare şi sfinţire, fiind puternică şi neîntreruptă.

Îngere sfinte, ce mi te-a dăruit Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu,
Te rog, primeşte în dar, umilul cântec de iubire şi de laudă, ce acum, ţi-l dedic eu.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că mă înveșmânţi în mantia iubirii necondiționate
Şi mă molipseşti cu această iubire, cu a ta blândeţe, milostivire, compasiune şi bunătate
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, că-mi sufli în urechile inimii, gânduri frumoase și bune
Ce au ca finalitate fapte creştine roditoare, fapte folositoare apropelui şi plăcute lui Doamne.

Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că îmi călăuzeşti paşii spre Sfânta Biserică a lui Hristos.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că mi-ai insuflat dorința de a pune început bun şi frumos
Şi de a urma în viaţă, calea ce duce spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, spre Raiul luminos.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că îmi luminezi calea vieții cu lumina Sfintei Evanghelii.
Îmi potoleşti setea de Adevăr de la Izvorul Înțelepciunii şi-mi potoleşti foamea cu pâinea Vieţii.

Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că îmi descoperi tainele adevăratei şi dreptei credinţe,
Pentru că, vrei ca-n ogorul lui Dumnezeu şi al inimii mele să-ncolţească bogat, ale virtuţilor seminţe.
Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru răspunsurile pe care mi le șopteşti la întrebările dificile ale vieții,
Pentru că mă ajuţi la problemele cu care mă confrunt pe marea vieţii să găsesc salvatoare soluţii,
Evitând să naufragiez în valurile învolburate ale încercărilor, ajungând cu bine la ţărmul nădejdii.

Câți nu ne-am confruntat cu hățișul dilemelor noastre, cu întunericul gros din tunelul gândurilor,
Gânduri negre, izvorâte din teama și grija pentru ziua de mâine, din frica în fața greutăților?
Câți nu ne-am simțit copleșiți, neputincioși și debusolați în fața provocărilor şi încercărilor?
Și cine oare, ne-a ajutat să nu cădem în deznădejde, cine ne-a ajutat să facem faţă obstacolelor? Ne-au ajutat îngerii care au purtat împreună cu noi, poverile, care au purtat împreună cu noi, Crucea,
Care ne-au atins cu aripile speranței, nădejdii și bucuriei, care ne-au șters lacrimile ochilor,
Care ne-au îmbrățișat cu aripi de lumină şi iubire şi ne-au înălțat la Cer pe aripile rugăciunilor.

Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că m-ai ridicat din mâlul păcatelor şi patimilor mele,
Pentru că ai luptat alături de mine cu vrășmașul diavol care mă dorea prinsă în capcanele sale
Şi m-ai întărit în războiul cu acesta, ajutându-mă să am biruință asupra pierzătorului de suflete..
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că ai alungat cu lumina orbitoare a iubirii necondiționate, Întunericul de nepătruns al neiubirii, provocat de împietriții diavoli, campioni olimpici la răutate.

Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că mi-ai îmbrăcat sufletul cu lumina cunoștinței adevărate,
Cu lumina credinței și iubirii, cu lumina Adevărului și lumina pocăinței sincere și curate.
Iubi-te-voi, îngerul meu neadormit, pentru că mă aperi de dușmanii mei văzuți și nevăzuți.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că m-ai ajutat să fac diferenţa dintre păcate şi virtuţi.

M-ai învățat să disting: iubirea de ură, binele de rău, frumosul de urât, adevărul de minciună,
Sinceritatea de falsitate și viclenie, pacea de război, smerenia de mândrie și slavă deșartă, Milostivirea de zgârcenie, compasiunea de împietrirea inimii, solidaritatea de indiferență,
Hărnicia de lene, ascultarea de neascultare, dreptatea de nedreptate, cinstea de hoție,
Bunătatea de răutate, iertarea de ținere minte a răului și de răzbunare, blândețea de mânie.

Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că mă înveţi să nu fiu egoistă, răutăcioasă şi invidioasă,
Că mă înveţi lecţia iubirii necondiţionate – lecția vieţii cea mai importantă şi mai frumoasă –
Ce mă ajută să-ţi semăn ţie şi să trec cu succes toate examenele din drumul spre desăvârşire.
Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că mă ajuţi, cu Bunul Dumnezeu să intru în sfântă comuniune,
Învăţându-mă dialogul iubirii, rugăciunii, sincerității și purității – cheia Împărăției lui Doamne.

Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că mi-ai insuflat credința și curajul de a-L mărturisi pe Hristos,
Pentru că m-ai ajutat să nu mă rușinez cu Dumnezeu și să am cartea vieții scrisă frumos,
Cu cuvintele faptelor creştine, care-l vor rușina pe cumplitul diavol în ceasul Judecății,
Cu cuvintele faptelor bune şi luminoase, cuvinte scrise cu cerneală de Har – cerneala iubirii.

Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că îmi eşti apărător la înfricoşătoarele vămi ale văzduhului.
Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că rugăciunile de mijlocire îmi deschid uşa iertării Domnului.
Iubi-te-voi, îngere, pentru că mă ajuţi să fac voia lui Dumnezeu, şi nu voia mea neînţeleaptă.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că îmi aprinzi în suflet, focul iubirii faţă de Zidirea toată.

Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că te bucuri împreună cu mine în clipele mele de fericire.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că plângi împreună cu mine în clipele mele de nefericire.
Iubi-te-voi, îngerul meu, pentru că vrei să devin locuitoarea Raiului, ca să ne veselim împreună
Şi să slavoslovim neîncetat pe Dumnezeu, pentru că vrei să mă înaripez cu aripi de lumină lină.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru că mijloceşti întâlnirea mea cu Hristos, întâlnire divină.

Cu multă iubire și evlavie, îţi mulțumesc îngerul meu pentru binecuvântările știute și neștiute,
Pentru iubirea ta imensă, purtarea de grijă și infinita milostivire, pentru împlinirea celor cerute,
Pentru toate lecțiile vieţii, cu multă iubire și răbdare de tine predate, pentru toate lecţiile însuşite.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor, pentru iubirea şi blândeţea ta, pentru bunătăţile tale nesfârşite.
Iubi-te-voi, îngerul meu păzitor!

Cristina Toma