Îndreptarea greșelilor

0
128
Translate in

indreptaregreseala

„Un bătrân a auzit în chilia sa un glas:
– Vino să-ți arăt ce fac oamenii!
Bătrânul s-a sculat și s-a dus și, în scurtă vreme, a văzut un om care tăia lemne și le punea într-o grămadă mare: nu putea nici să le ridice, nici să le dea într-o parte, dar continua să sporească mormanul. Pe urmă, i-a fost arătat un om care stătea lângă fântână și lua apă într-un ulcior spart, iar apa curgea toată înapoi.
Glasul i-a zis atunci:
– Să mergem să-ți arăt altceva!
Bătrânul a văzut o biserică și doi oameni călare. Călăreții țineau de capete o bârnă și încercau să intre pe ușă, dar, întrucât niciunul dintre ei nu voia să-l lase în față pe celălalt, bârna îi oprea și amândoi rămâneau afară.
– Iată oamenii ce par a purta sarcina dreptății, dar o fac cu trufie și nu vor să se smerească și de aceea nu pot să intre pe calea dreaptă. De aceea, rămân în afara Împărăției lui Dumnezeu – a lămurit glasul. Cel care taie lemne este omul împovărat de nelegiuiri, care, în loc să se pocăiască, adaugă mereu păcate noi la cele de mai înainte. Cel care scoate apă în ulcior spart este cel care, cu toate că face fapte bune, amestecă în ele fapte rele și prin asta pierde binele săvârșit.
Trebuie să luăm aminte la noi înșine ca să nu ne ostenim în zadar!”
„Apa vieții – 300 de istorioare cu tâlc duhovnicesc”, editura Sophia, 2016

Poți avea impresia că ai învățat să faci un lucru bine, dar el să nu fie benefic pentru ceilalți sau să îți dăuneze chiar ție. Recent, am văzut filmul „Biblia” și am văzut cum Saul din Tars, crezând că face bine și că Dumnezeul în care credea el era adevăratul Dumnezeu, a instigat mulțimea la lapidarea ucenicului creștin Ștefan. De-abia ulterior, el a avut o viziune în care apărea Iisus Hristos în urma căreia a orbit, și-a dat seama cât a greșit, a fost vindecat, s-a schimbat profund și a devenit cel pe care creștinii îl numesc Sfântul Pavel, ale cărui scrieri, dictate lui Luca, au ajuns până la noi. El și-a dat seama că faptele sale nu erau bune, credința lui era greșită, dar a învățat din erorile sale, a fost iertat și vindecat. Tot astfel și noi, când mergem pe un drum care nu duce nicăieri trebuie să avem voința și puterea să schimbăm direcția, să nu persistăm în greșeală, să avem forța să o luăm de la început. Să nu amestecăm faptele bune cu cele rele sau să nu stăm să admirăm un morman de nelegiuiri care nu ne folosesc la nimic, nu duc niciunde și ne țin în loc. Să avem capacitatea să reparăm răul și să mergem înainte cu sufletul purificat, renăscut. (M.M.)