Îndreptarea de sine

Inima noastră trebuie să fie a Domnului

0
160

ajuta2Inima noastră trebuie să fie a Domnului

Inima noastră-  Ştim cu toţii că inima noastră se cade să fie numai a Domnului şi că trebuie să întoarcem toate, mici şi mari, doar spre plăcerea Lui: dar când e vremea să purcedem la fapte, să ne rupem de tot păcatul, ne folosim de felurite pretexte ca să rămânem cu cele de care suntem legaţi: „Nu e de nasul nostru! Vieţuirea asta înaltă este doar a unor aleşi; noi trăim cum se poate. Cine este ales, acela şi primeşte o chemare specială – ca, de pildă, Apostolul Pavel şi ceilalţi”. Dar aceşti aleşi n-au urmat oare de bună voie chemării Domnului? Harul i-a dus cumva legaţi?

Suntem aleşi cu toţii

Nu: au auzit cuvântul, s-au supus şi au năzuit către Domnul. Să presupunem că există oameni cu „chemare specială” şi că la ei totul este „special”; dar există – nu-i aşa? – şi calea de obşte, pentru toţi: pe calea asta să mergem şi noi. Suntem aleşi cu toţii; îndată ce cuvântul adevărului s-a atins de auzul nostru, suntem chemaţi. Ne cheamă Domnul, şi nu vom avea răspuns la Judecată de nu vom merge în urma Lui. Luaţi seama cum s-au convertit alţii. Unul a auzit: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ (Mt. 6, 19), şi a părăsit toate averile pământeşti; altul a citit: în zadar se tulbură omul, strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele (Ps. 38, 9-10), a părăsit deşertăciunea şi a păşit pe calea sigură a facerii pe placul lui Dumnezeu; un al treilea a privit o troiţă cu înscrisul: „Iată ce am făcut Eu pentru tine; ce faci tu pentru Mine?”, şi din toată inima şi-a închinat viaţa Domnului. Vi se pare că acestea sunt nişte cerinţe extraordinare?

Problema nu este chemarea, ci în noi înşine

Dar în fiecare zi citim şi auzim despre mii de asemenea adevăruri. Oare după toate acestea mai poţi să te socoţi „neales”? Nu, problema nu este chemarea, problema este în noi înşine. Cum s-au convertit aceia? Şi-au dat seama că nu este viaţă adevărată afară de viaţa în Domnul, şi şi-au schimbat viaţa necuvioasă. Aşa se întâmplă cu toţi care se convertesc. Schimbarea lăuntrică tine de buna-credinţă a omului în privinţa cunoaşterii adevărului, iar această bună-credinţă ţine totdeauna de noi. În altarul lăuntric al inimii nu intră nimeni din afară: acolo omul însuşi hotărăşte totul împreună cu conştiinţa sa.

Domnul este aproape

Deci să ne punem înaintea feţei lui Dumnezeu în forul nostru lăuntric, să ne facem o imagine cât mai vie a tot ce vrea Dumnezeu şi, dându-ne seama că este neapărată nevoie de asta ca să ne mântuim, să luăm în inima noastră hotărârea următoare: „De acum voi începe să fiu al Domnului din toată inima şi să-I slujesc doar Lui din toate puterile mele” – şi se va săvârşi alegerea noastră, care este tocmai îmbinarea hotărârii noastre cu chemarea dumnezeiască. Domnul este aproape; El vine la toţi şi bate la uşa inimii, doar-doar o să-I deschidă careva. Dacă inima este vas zăvorât, cine e vinovatul? Toată vina o poartă reaua noastră credinţă în privinţa cunoaşterii adevărului. De n-ar fi ea, toţi ar năzui totdeauna spre Domnul.

Puneţi înainte năzuinţa de a face pe plac Domnului

Şi ce, mult ni se cere? Doar nu suntem înstrăinaţi întru totul de Domnul – atâta doar că strădania de a-I face pe plac nu stă la noi pe primul loc, ci e un fel de anexă la îndeletnicirile pământeşti. Iar noi nu facem alta decât să ne facem pe propriul plac, pe placul oamenilor şi pe placul obiceiurilor lumeşti. Puneţi acum pe primul loc năzuinţa de a face pe placul Domnului şi reorânduiţi toate celelalte potrivit chemării acestui unic scop, şi aşezarea voastră lăuntrică se va schimba. Pe dinafară totul va rămâne ca mai înainte, şi numai inima se va face nouă. Şi asta-i tot. Vi se pare greu?

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. I, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi:

Cele mai frumoase Pilde – Harnicul şi leneşul

Recomandare de lectură: “Ştiinţa rugăciunii”, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Despre filmele cu Iisus

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.