Îndreptarea greșelilor – Pildă

0
503
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

învățături Sfântul Apostol PavelPildă despre calea cea dreaptă – Citate din Sfântul Apostol Pavel

Să luăm aminte pentru a nu ne osteni în zadar – Pildă

„Un bătrân a auzit în chilia sa un glas:
– Vino să-ți arăt ce fac oamenii!
Bătrânul s-a sculat și s-a dus și, în scurtă vreme, a văzut un om care tăia lemne și le punea într-o grămadă mare. Nu putea nici să le ridice, nici să le dea într-o parte, dar continua să sporească mormanul. Pe urmă, i-a fost arătat un om care stătea lângă fântână și lua apă într-un ulcior spart, iar apa curgea toată înapoi.
Glasul i-a zis atunci:
– Să mergem să-ți arăt altceva!
Bătrânul a văzut o biserică și doi oameni călare. Călăreții țineau de capete o bârnă și încercau să intre pe ușă, dar, întrucât niciunul dintre ei nu voia să-l lase în față pe celălalt, bârna îi oprea și amândoi rămâneau afară.

– Iată oamenii ce par a purta sarcina dreptății, dar o fac cu trufie și nu vor să se smerească. De aceea, nu pot să intre pe calea dreaptă. De aceea, rămân în afara Împărăției lui Dumnezeu – a lămurit glasul. Cel care taie lemne este omul împovărat de nelegiuiri, care, în loc să se pocăiască, adaugă mereu păcate noi la cele de mai înainte. Cel care scoate apă în ulcior spart este cel care, cu toate că face fapte bune, amestecă în ele fapte rele și prin asta pierde binele săvârșit.
Trebuie să luăm aminte la noi înșine ca să nu ne ostenim în zadar!”
„Apa vieții – 300 de istorioare cu tâlc duhovnicesc”, editura Sophia, 2016

Să nu persistăm în greșeală

Poți avea impresia că ai învățat să faci un lucru bine, dar el să nu fie benefic pentru ceilalți sau să îți dăuneze chiar ție. Recent, am vizionat filmul „Biblia” și am văzut cum Saul din Tars a participat la lapidarea ucenicului creștin Ștefan. El credea că luptă pentru un adevăr. Comportamentul său a pornit de la impresia că procedează corect și că Dumnezeul în care credea el era adevăratul Dumnezeu. De-abia ulterior, el a avut o viziune în care apărea Iisus Hristos. În urma acestei viziuni, el a orbit, Lumina Sfântă și revelația au avut acest efect profund, acest impact puternic. Și, după ce și-a dat seama cât a greșit, a fost vindecat de cel pe care nu-l recunoștea ca Dumnezeu.

Experiența l-a schimbat profund și a devenit cel pe care creștinii îl numesc Sfântul Apostol Pavel. Scrierile lui, dictate lui Luca, au ajuns până la noi. Așadar, el și-a dat seama că faptele sale nu erau bune, iar credința lui era greșită. Dar, a învățat din erorile sale, a fost iertat și vindecat. Tot astfel și noi, când mergem pe un drum care nu duce nicăieri trebuie să avem voința și puterea să schimbăm direcția. Singura ieșire este să nu persistăm în greșeală, să avem forța să o luăm de la început. Să nu amestecăm faptele bune cu cele nepotrivite și să nu stăm să admirăm un morman de nelegiuiri care nu ne folosesc la nimic, nu duc niciunde și ne țin în loc. Să avem capacitatea să reparăm răul și să mergem înainte cu sufletul purificat, renăscut.

Sfântul Apostol Pavel – Citate din învățăturile sale

„Acum însă și voi pe toate să le lepădați: mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, de vreme ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi laolaltă cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaștere se reînnoiește după chipul Celui ce l-a zidit. (Sfântul Apostol Pavel 3-67)

„Nu plătiți nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiți-vă de cele bune în fața tuturor oamenilor. Dacă-i cu putință, pe cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci dați-i foc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă dușmanul tău e flămând, dă-i să mănânce. Dacă-i e sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu binele biruiește-l.” (Sfântul Apostol Pavel 3-67)

„Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci ești fără cuvânt de apărare. Fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuți te osândești, căci aceleași lucruri le faci și tu, cel care judeci”. (Sfântul Apostol Pavel 3-67)

Te invit să citești și această pildă.

Mihaela Mușetescu