Putem avea încredere în talent sau în geniu?

0
182

geniul

Nici talentul şi nici chiar geniul nu este o raritate. Putem însă avea încredere în talent sau în geniu? Desigur că numai în cazul când şi tatentul şi geniul se bazează pe adevăr şi cinste.

Calităţile acestea se bucură mai mult ca oricare altele de respectul şi încrederea tuturor. Sinceritatea este baza calităţilor superioare. Ea se manifestează în purtarea individului, în spiritul drept şi cinstea oricărei acţiuni. Cinstea se întrevede din orice cuvânt şi din oricare fapt. Datorită ei toţi ceilalţi capătă încredere în individ. În viaţă are însemnătate acel om despre care se ştie că este demn de încredere, că pricepe realmente aceea ce susţine că pricepe, că poate face ceea ce promite. Încrederea devine astfel o scrisoare de credit deschisă pentru respectul semenilor.

În toate împrejurările vieţii, sau în afaceri, înţelepciunea nu contează atât cât caracterul, creierul cât inima, geniul cât stăpânirea de sine, răbdarea cât judecata clară şi disciplinată.

De aceea pentru viaţa obişnuită burgheză nu este nevoie de mai mult, decât de o judecată sănătoasă condusă de spiritul dreptăţii.

Judecata sănătoasă, trecută prin şcoala experienţei şi îmbinată cu căldura inimii, creează înţelepciunea practică. Într-devăr, bunătatea cuprinde înşine, într-o anumită măsură, înţelepciune, unirea spiritualului cu lumescul. Legăturile dintre înţelepciune şi bunătate sunt multiple”! spune Sir Henry Taylor, „şi faptul că ţin una de alta, nu se deduce numai din aceea că înţelepciunea face ca omul să fie bun, ci şi din aceea ca bunătatea te face înţelept („The Statesman”.)

Puterea de control a caracterului face să ne putem da adesea seama, că unii oameni reuşesc să exercite o influenţă, care este disproporţionată faţă de calităţile lor intelectuale. S-ar părea că înrâurirea lor se datoreşte unei puteri misterioase, unei  forţe ascunse care  acţionează pe tăcute aproape numai prin simpla ei prezenţă. Burke spunea despre un puternic nobil al secolului trecut „Virtutea era arma sa”. Secretul este acela că acţiunea acestor oameni este nobilă şi curată, şi ca atare, are asupra celorlalţi o influenţă nelimitată.

„Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual