În toate este glasul lui Dumnezeu

0
143

glas„Simone, am să-ți spun ceva.” ( Luca 7, 40)

Parabola datornicului se aplică omenirii întregi. Mântuitorul a rostit-o pentru a da răspuns la gândul ascuns pe care-l citise în inima lui Simon fariseul, deși acesta din urmă nu îl rostise.

Același lucru se întâmplă adeseori și în viața noastră. Poate că nu ne-am adresat niciodată Domnului, dar în ce-L privește El are ce să ne spună. În mijlocul grijilor noastre ascunse auzim, mijlocit sau nemijlocit, glasul lui Dumnezeu.

De pildă, mă chinuie îndoielile; o voce tainică îmi șoptește: „Oare lucrul acesta e cu putință?” Și uite că dintr-odată mi se descoperă minunile atotputerniciei dumnezeiești: pietrele se prefac în pâine, păcătoșii se îndreaptă, noaptea cea mai întunecată este luminată de lumina cerească ce îmi pătrunde până în străfundul sufletului, și simt că prin toate acestea Domnul „are ceva să-mi spună”.

Și în întristare adâncă, și în lacrimi fără sfârșit, în durerea nemângâiată pentru o ființă dragă, simt că Se apropie Mântuitorul, că privirea Lui se îndreaptă spre mine, și aud iarăși: „Am să-ți spun ceva”.

Da, Domnul stă de vorbă nemijlocit cu fiecare din noi în parte și fiecăruia îi spune tocmai cuvântul de care are nevoie el, nu altcineva. El mă știe pe nume, știe păcatul meu ascuns, durerea mea personală, necredința mea tăinuită. El îi vorbește lui Simon al lui Iona altfel decât lui Simon fariseul, și când îi vorbește samarinencei îi descoperă păcatul ei și numai al ei.

Domnul ne vorbește în felurite chipuri: prin oameni, prin împrejurări sau nemijlocit în inimă, prin acel glas lăuntric cu neputință de tâlcuit pe care Sfânta Scriptură îl aseamănă unei bătăi în ușă: Iată, Eu stau la ușă și bat (Apocalipsa 3, 20).  El o cheamă pe Maria prin Marta: Învățătorul este aici și te cheamă! (Marcu 10, 49). El le-a poruncit oamenilor să-i vestească orbului: Îndrăznește, scoală-te: te cheamă! (Marcu 10, 49).

Iisus a dorit să-i aducă mângâiere Mariei, Iisus a dorit să-l vindece pe orb: Iisus vrea să mă mângâie și să mă vindece și pe mine. Domnul mă cheamă fiindcă Îi trebuie sufletul meu, și știe că fără El acesta se va usca și va pieri. El mă deșteaptă prin tot ce mă înconjoară, îmi spune ceva de la Sine, lucruri la care trebuie să iau aminte cu sufletul – dar dacă mi-l voi închide și voi înăbuși glasul ceresc, odată și odată El va înceta pentru totdeauna să-mi mai vorbească. Astăzi dacă veți auzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre (Evrei 4, 7).

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here