Despre tulburările lumii de astăzi: Împărăţia Cerurilor, asemenea cu comoara ascunsă în ţarină

0
300
Împărăţia Cerurilor, asemenea cu comoara ascunsă în ţarină
Împărăţia Cerurilor, asemenea cu comoara ascunsă în ţarină

Împărăţia Cerurilor, asemenea cu comoara ascunsă în ţarină

Împărăţia Cerurilor este asemenea cu comoara ascunsă în ţarină, pe care aflând-o omul a ascuns-o, şi de bucuria ei merge şi toate câte le are le vinde şi cumpără ţarina aceea (Mt. 13, 44).

Care este această comoară?

Sufletul omenesc, care a fost zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, acoperit şi înăbuşit de nenumărate patimi.

Ce este ţarina?

Lumea preacurvară şi păcătoasă, ce înăbuşă sufletul, sau trupul nostru păcătos – ca o ţarină mare acoperită cu spinii patimilor.

Puţini află această comoară, puţini se îngrijesc de suflet şi de mântuirea lui, aproape toţi sunt prinşi cu împătimirile lumeşti de trupul lor, de plăcerile pântecelui, de dobândirea bogăţiei, cinstei, slavei pământeşti.

Împărăţia Cerurilor, asemenea cu comoara ascunsă în ţarină

Adu-ţi aminte de pilda celor chemaţi la cină: …mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi (Mt. 20,16). Sfinţii au aflat această comoară şi, bucurându-se de ea, au mers în urma lui Hristos, au părăsit toate împătimirile acestei vieţi, şi-au vândut avuţiile şi prin lepădarea împătimirii de trup şi lume au dobândit această comoară – sufletul lor nemuritor – și au moştenit viața veşnică. Adu-ti aminte de cuvintele Domnului: Nimeni nu este care și-a lăsat casă… sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau holde… şi să nu primească însutit acum… şi în veacul cel viitor viaţă veşnică (Mc. 10, 29-30).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.