Iluminarea – a doua fază a vieții spirituale

0
439

IluminareaIluminarea e a doua fază a vieții spirituale. Ea constă din tranziția de la purificare la contemplația unitivă. E deci o fază de progres ascendent de la omenesc la dumnezeiesc, de spiritualizare sau de iluminare.

Ea cuprinde și elemente ascetice și elemente mistice, iar caracterul acesta mixt e o complexitate care îngreunează mult descrierea. Astfel, sunt purificările pasive; întărirea progresivă a virtuții; iluminarea sub pecetea darurilor Duhului Sfânt; acordarea unor haruri extraordinare ca viziunile, profețiile, taumaturgiile, și, în sfârșit, contemplația însăși.

Sfântul Maxim Mărturisitorul numește această fază „teoria”, cuvânt care înseamnă contemplație. Și, desigur, nu e vorba numai de o contemplație activă care e, după cum am spus în treacăt termenul purificărilor active, ci de o contemplație pasivă, sau cel puțin de începutul ei. Simion Teologul cel Nou suprimă această fază, poate tocmai din pricina caracterului ei mixt; pentru el sunt două faze limpezi: asceza și contemplația. Se poate spune de asemenea că în metoda rugăciunii isihaste, care e o metodă sintetică și concentrată, faza iluminării nu joacă un rol deosebit.

Noi, propunându-ne să înfățișăm desfășurarea misticii individuale în legătură cu mistica Sfintelor Taine, care alcătuiesc de fapt temelia ei permanentă, considerăm iluminarea în corespondență cu mirungerea și ca o prelungire a ei, precum purificarea am considerat-o ca o prelungire a botezului.

Botezul e moarte și renaștere totodată, adică purificare, dar și iluminare.

Mirungerea, care e a doua taină de inițiere, confirmă sau întărește iluminarea baptismală, cu „pecetea darului Duhului Sfânt”. Dionisie, descriind ceremonia sfințirii mirului, vede în el pe Iisus Hristos care ne-a uns întru sfințenie. Parfumul mirului simbolizează suavitățile cerești descoperite prin Hristos. Mulțimea ingredientelor care îl compun simbolizează mulțimea darurilor Duhului Sfânt. Căci mirungerea e „revărsarea Duhului Sfânt” prin mijlocirea Mântuitorului.

Mirungerea, confirma iluminarea baptismală

După Nicolae Cabasila, „tainele stabilesc o afinitate între sângele Lui și sângele nostru și ne fac părtași la suferințele și la harurile pe care le-a avut în virtutea întrupării”. Orice lucrare supranaturală, zice el, tot ce intră în categoria darurilor Duhului Sfânt, trebuie pus în legătură cu mirungerea. Sau și mai direct: „Împătășirea Duhului Sfânt și a darurilor Sale aparține mirungerii”. Și el adaugă că se poate întâmpla ca efectele acestor daruri să nu se manifeste imediat, fiindcă taina se administrează pruncilor. Când mai târziu se vor manifesta însă mulțumită „muncilor, sudorilor și dragostei de Hristos”, producând iluminarea dată de botez, nu trebuie să se uite că adevărata cauză rămâne tot mirungerea. Așadar, mirungerea, confirmând iluminarea baptismală prin pecetea darurilor Duhului Sfânt, împărtășește aceste daruri și harisme extraordinare. Efectele acestea se pot manifesta mult mai târziu prin efortul voinței noastre.

Sfințenia – Împlinirea umanului, Nichifor Crainic 

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here