Iisus în grădina Ghetsimani

0
1274

gradiJoi seara, după Cina cea de taină, Iisus a mers cu ucenicii Săi în grădina Ghetsimani, ca să se roage. În grădina aceea era linişte multă şi loc bun pentru rugăciune.

După ce a intrat în grădină, Domnul a zis ucenicilor: „Rămâneţi aici şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită”. Iar El s-a depărtat puţin de ei şi, căzând în genunchi, s-a rugat astfel: „Părintele meu, de este cu putinţă, treacă dela mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc eu, ci precum voieşti tu”.

Cât de adânc şi de puternic se ruga Mântuitorul Iisus Hristos! Sufletul îi era întristat până la moarte, iar o tulburare grea îl stăpânea cu putere. Din faţa Lui „ca picături mari de sânge, picura pe pământ”. Atunci „un înger din cer s-a arătat Lui şi-l întărea”.

De trei ori a îngenunchiat Iisusşi de trei ori s-a rugat ca să fie cruţat de patimile sfintei cruci. După aceea a coborât la ucenicii Săi, care dormeau. Domnul i-a mustrat cu blândeţe, zicându-le: „Astfel, n-aţi avut putere un singur ceas să privegheaţi cu mine!… Iată s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce m-a vândut”.

Iar încă pe când vorbea El, popor mult a pătruns în Grădina Ghetsimani. Unii erau înarmaţi cu săbii, alţii cu beţe de trestie; unii purtau făclii aprinse,iar alţii aduceau lanţuri grele. Aceştia erau trimişi de farisei, de bătrâni şi de mai marii jidovilor, ca să-l prindă pe Iisus. Iuda Iscarioteanul, cel care îl vânduse lor pe Domnul cu treizeci de arginţi, mergea înaintea tuturor. Încă pe drum fiind, vânzătorul grăise celor răi: „Pe care-l voi săruta, acela este: puneţi mâna pe el”.

Domnul nostru Iisus Hristos a ieşit înaintea mulţimii şi a întrebat:

„Pe cine căutaţi?”

„Pe Iisus Nazarineanul”, au răspuns ei.

Trimişii fariseilor s-au temut şi au căzut cu faţa la pământ. Dar Iuda s-a apropiat de Domnul, l-a sărutat şi a zis: „Bucură-te,Învăţătorule!” Atunci, cei care veniseră, l-au cunoscut pe cel căutat. Ei l-au prins îndată pe Domnul şi l-au legat.

Dar sfântul apostol Petru, voind să-l apere pe Iisus, a scos sabia şi i-a tăiat urechea dreaptă unui servitor. Domnul i-a  zis: „Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce au sabie de sabie vor pieri”. Apoi, aplecându-se jos, a luat urechea, a pus-o la loc şi ea îndată s-a vindecat. Cât de bun a fost Iisus cu oamenii şi în ceasul acela greu!

După aceea, trimişii fariseilor l-au dus pe Domnul la judecată.

Prin rugăciunea din grădina Ghetsimani, Domnul nostru Iisus Hristos ne învaţă cum să ne rugăm lui Dumnezeu. În rugăciunea Sa, Mântuitorul nostru şi-a pus toată viaţa în grija şi în voia lui Dumnezeu. Aşa se cade să facem şi noi. Când era legat, Iisus a vindecat urechea duşmanului Său. Aşa ne arată El, că avem datoria să facem bine chiar şi duşmanilor noştri.

Carte de religie, Preot Dumitru Călugăr

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here