Icoanele sunt ferestre spre lumină, spre Adevăr

0
422

ICOANAIcoana-i fereastră luminoasă spre Cer, spre Acasă,
Și tot creștinul ce-o deschide, devine mărturisitor
Al Lui Hristos, al Maicii Sfinte, al îngerului păzitor,
Al mucenicilor, al sfinților ce au avut o viață aleasă,
Al Sfintei Treimi, al Tuturor Puterilor Cerești,
Al Sfintei Cruci, al credinței ortodoxe, strămoșești.

Icoana e Biblia zugrăvită în imagini.
Icoana e izvor de fierbinți rugăciuni.
Icoana e izvor de minunate minuni.
Icoana e alinare al puternicului și fierbintelui dor
De Dumnezeu, de veșnicie, icoana e un prețios odor.
Icoana e izvor nesecat de duhovnicești bucurii.
Icoana e izvor de evlavie, iubire, pace și Har.
Icoana e cel mai minunat și mai scump dar
Al frumoasei și sfintei noastre – ortodoxii.

Icoanele nu sunt lucruri fără de viață, nici chipuri cioplite.
Icoanele sunt chipuri divine, chipuri sfinte,
Icoanele sunt chipuri dragi, chipuri iubite.
Icoana pe cele nevăzute le face văzute.
Prin sfânta icoană neapropierea devine apropiere,
Precum Cel Necuprins s-a făcut Cuprins prin întrupare.

Icoanele sunt martore la a noastră neputință,
La a noastră întristare, durere și suferință,
La ale noastre lacrimi de smerenie și pocăință.
Icoanele sunt martore și ale bucuriei noastre, duhovnicești,
Ale nădejdii, credinței, recunoștinței și milostivirii cerești.

Icoanele sunt îngerii noștri păzitori și ocrotitori.
Icoanele sunt aripi de iubire și rugăciune ce ne înalță la Cer,
Icoanele sunt ferestre spre lumină, spre Adevăr.
Icoanele sunt ale ortodoxiei, prețioase comori.
Icoanele sunt cheia spre Rai, spre Veșnicie, spre Înviere.
Icoanele sunt ale Bisericii ortodoxe – scut și întărire
În fața numeroaselor și mincinoaselor hoarde sectare.

Cristina Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here