Harul curăției și doririi binelui

0
221

bineCare este caracterul lăuntric, dispoziţia sufletească a ostaşului care porneşte la bătălie?

De la înălţimea la care harul îl înalţă, sufletul – care s-a hotărât pentru o viaţă nouă aduce, ca pe o reflectare văzută şi sensibilă a slavei, râvna pentru curăţie şi sfinţenie – o râvnă însufleţită, care, de altfel, este de acum încolo îndreptată în întregime asupra sa. În primele momente, ea nu se poate manifesta altfel decât ca ură împotriva răului observat pretutindeni în suflet şi ca o persecutare neabătută a acestuia. Practicarea virtuţilor şi plăcerea – iubirea binelui – rămân, în mare parte, încă la stadiul dorinţei: el, ostaşul lui Hristos, vrea ca inima să-i fie la fel de înclinată spre duhovnicesc, cum mai înainte fusese înclinată spre senzualitate, el îi cere o astfel de dispoziţie, dar nu o găseşte. El năzuieşte acum cu toată înflăcărarea să o silească, împotrivindu-se din răsputeri răului şi forţându-şi inima către bine. Împotrivirea faţă de sine şi autoconstrângerea sunt cei doi poli ai râvnei lui însufleţite. Nemulţumit de sine, el nu acordă atenţie faptului că o asemenea lucrare îl va costa multă trudă, că ea îi va lovi necontenit cu tristeţe şi cu durere inima, neobişnuită cu împotrivirea; că va scădea, poate, în ochii altora, că va deveni ţinta urii şi a persecuţiei lor; căci este însufleţit de setea de a se împotrivi propriei inimi, de a se chinui, de a se defăima. Greutăţile nu îl tulbură: el s-a predat harului lui Dumnezeu şi e convins că tristeţea bătăliei lăuntrice va înceta curând şi că pentru el va începe încă de aici lumea fericită a sufletului – acea stare când, fără niciun fel de constrângere şi de osteneală, el va dori binele şi va iubi cele duhovniceşti. Iată dispoziţia lăuntrică a celui ce porneşte la luptă. Dispreţuind orice speranţă pământească, însetat de suferinţe, de trude şi de a se împotrivi sieşi, el râvneşte să sporească în el iubirea pentru tot binele, însufleţindu-se cu nădejdea că Domnul îi va oferi, în sfârşit, harul curăţiei şi al doririi binelui – nesilite şi lipsite de împotrivire.

„Învățături și scrisori despre viața creștină” – Sf. Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here