„Gura grăiește din prisosul inimii”

Inima omului este locașul lui Dumnezeu

0
713

Inima omului este locașul lui Dumnezeu

Inima omului este organul corpului care face să circule sângele. Aceasta nu este numai sediul afecțiunilor, ci și locul și centrul vieții spirituale (Matei 13, 15). Termenul folosit în Noul Testament are mai ales sens figurat, cu multe semnificații și sub diverse aspecte. Se zice că inima are ochi care pot vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8) și cugetă „ochii inimii” (Efeseni 1, 18). Ea crede spre mântuire și este locaș al Domnului sau al diavolului. Se vorbește și de „inima pământului” adică mormântul în care a stat mort trupul Fiului Omului trei zile.

Din prinosul inimii grăiește gura omului

Inima omului
Inima omului

Inima omului, făptura Creatorului, a fost dintru început locașul lui Dumnezeu, după care, prin păcatul neascultării, a devenit sălaș al vicleanului diavol. Acesta l-a amăgit pe om și i-a întunecat mintea ca să nu priceapă cu inima, făcându-l să urmeze „poftele inimii” (Romani 1, 21-24). De la acest fapt se vorbește de „cugetele rele ale inimii”, de faptele cele rele care ies din inima omului. Căci „omul rău scoate cele rele din comoara cea rea a inimii lui” (Luca 6, 45), căci „din prinosul inimii grăiește gura” lui. Când Sfântul Apostol Petru mustră pe Anania și pe Safira, le zice: „Anania, de ce a umplut satana inima ta, ca să minți tu Duhul Sfânt și să dosești din prețul țarinei?” (Fapte 5, 3).

Hristos a venit să alunge răul din inima oamenilor

Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, a venit în lume pentru ca prin opera și jertfa Sa pe cruce „să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3, 8). Să „alunge demonii din oameni și din inimile lor” (Luca 11, 20). El avea să-i izbăvească pe oameni din robia diavolului, a păcatului și a morții, prin sângele Său (Matei 26, 28). În felul acesta, Dumnezeu Cel în Treime devine iarăși Stăpânul omului și prin „dragostea Sa revărsată în inima lui” (Romani 5, 5). Ori, prin „Duhul Fiului Său trimis în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte” (Galateni 4, 6).

Odată cu aceasta omul se luminează la minte și la inimă

Cel care devine „templul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt” (I Corinteni 3, 16), „sfințește pe Hristos în inima sa” (I Petru 3, 15). Inima omului, curățită prin sângele Domnului și sfințită prin harul Lui din botez, „crește și se întărește prin har” (Evrei 13, 9). De acum, inima nu se mai teme, fiind în pace cu toți „ca roadă a Duhului”. Domnul fericește pe cei cu inima curată, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Se vorbește și despre „cugetele sau gândurile inimii” care pot fi bune sau rele „căci gura grăiește din prisosul inimii” (Matei 12, 34). Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor, iar inima devine ca o carte scrisă.

În inima omului stă scrisă legea conștiinței morale

Nescrisă, că „nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă”. Acestea sunt cugetele rele, vicleniile, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul…

Inima omului osândește sau apără, se întristează sau se bucură și „arde” se încălzește la cuvântul Domnului.  Dar Domnul Hristos va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Hristos este iubit din toată inima și din tot cugetul și din toată virtutea și tot așa aproapele.

Inima este și izvorul credinței și al mântuirii (Marcu 11, 23): „Că de vei mărturisi gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mântui”. „Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire” (Romani 10, 9-10). Inima urcă spre cele cerești. „Agonisiți-vă comoara în ceruri…Căci unde este comoara voastră (nepieritoare), acolo va fi și inima voastră” (Luca 12, 33-34).

Mihai Parfeni

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi:

De unde știm că Dumnezeu ne vede?

Îngerul păzitor – dublul ceresc al omului

Ochii – străjeri al sufletului

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.