Pilduitoare şi tovarăşă veselă a copiilor

0
155
Fraţii
Fraţii Wesley

Fraţii Wesley au fost legaţi în mod egal de ambii părinţ. Mama lor a fost, totusi, aceea care le-a influenţat cel mai mult spiritul şi caracterul.

Tatăl lor era un om cu un caracter puternic şi se purta faţă de familie cu asprime, fiind uneori un mic tiran. În schimb, mama lor, o femeie extrem de inteligentă, era iubitoare de dreptate mai presus decât orice, era blândă, împăciuitoare şi veselă.

Ea a fost pilduitoare şi tovarăşă veselă a copiilor, care s-au format încetul cu încetul după ea. Datorită mentalităţii pe care a însuflat-o fiilor ei în materie  religioasă, ei au adoptat acea tendinţă care poartă astăzi numele de metodism.

“Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual