Fiece clipă este o Sfântă Taină

0
195

3 iunie: Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu dânsul
Fapte 25, 13-19; In 16, 23-33

Luchilian a fost preot păgân. Convertit la creştinism, a suferit moarte mucenicească la Nicomidia, sub împăratul Aurelian, împreună cu soţia sa şi cei patru fii: Ipatie, Paul, Dionisie şi Claudiu.

Fiece clipă este o Sfântă Taină

Ar trebui să ne trăim fiece clipă a vieţii ca pe o preţioasă Sfântă Taină. Dumnezeu ne vorbeşte prin ceea ce ni se întâmplă clipă de clipă. Nu avem decât o singură dato­rie: să stăm cu ochii aţintiţi la Stăpânul nostru şi să ascultăm necontenit, astfel încât să pricepem, să auzim şi să ne supunem neîntârziat voii Lui.

Părintele Alkividas Calivas scrie: „Fiece zi are putinţa de a fi o zi de har şi fiece an un an al Domnului. Vreau să zic că fiece zi şi an pot fi vremea potrivită şi hotărâ­toare spre a ne aminti de Dumnezeu şi de tot ce a făcut şi face pentru noi, ca şi spre a ne închipui cu bucurie bogăţiile pregătite nouă, celor ce Îl iubim pe El (I Cor. 2, 9). Ciclul liturgic ce se desfăşoară pe patru planuri legate între ele – ziua, săptămâna, luna şi anul – ne introduce în taina lui Hristos, spre a preschimba timpul (hronos) în care trăim şi lucrăm în vreme (kairos) a mântuirii noastre.

Fiece zi devine chip al întregii existenţe. Căile prin care ne orânduim şi ne folosim fiece zi, ca şi priorităţi­le în jurul cărora se orientează, sunt semne ce ne arată calitatea fiecărei vieţi indivi­duale. Pentru creştin fiece zi poate şi trebuie să fie o existenţă ce se împărtăşeşte de veşnicie, ce se împărtăşeşte de Hristos”.

Cuvânt de la Sfinţii Părinţi

„Când dascălul său îl pregăteşte pe un atlet, punându-l la încercare şi clădindu-i trupul cel slab, nu îl lasă să lenevească, ci-l îndeamnă la luptă ca să arate câtă putere a dobândit. Aşa a făcut şi Hristos – căci ar fi putut să-l scoată pe diavol din mijlocul nostru, dar a hotărât să dea lupta, folosindu-te pe tine spre a arăta tăria mai mare pe care ai primit-o la Botez.” — Sfântul Ioan Gură de Aur.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris