Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii Lui Dumnezeu se vor chema

0
472

criniFericiţi cei ce îşi păzesc în tot chipul liniştea şi pacea lăuntrică.
Fericiţi cei ce în viaţă se călăuzesc după apostolească poruncă:
,,Să aveţi bună pace întru voi’’şi ,,Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi’’
Fericiţi cei ce conştientizează importanţa dobândirii duhului paşnic, în noi.

Fericiţi cei ce agonisesc pacea faţă de patimi şi pacea faţă de aproapele.
Fericiţi cei ce se străduiesc să aducă armonie în jurul lor, din toate puterile.
Fericiţi cei ce împacă pe cei învrăjbiţi, de ură şi răutate orbiţi.
Fericiţi cei ce se silesc să fie în pace şi bună înţelegere cu toţi.

Fericiţi cei ce caută pacea şi-şi înveşmântă sufletul în ea.
Fericiţi cei ce alungă din inima lor vrajba şi neînţelegerea.
Fericiţi fiii Lui Dumnezeu ce împacă pe cei ce suferă de boala schismei cu Biserica.
Fericiţi cei ce mărturisesc, că Hristos prin Jertfa de pe Cruce a omorât toată vrăşmăşia.

Fericiţi cei ce sting ranchiuna ce mocneşte în sufletele învrăjbite şi răzbunătoare
Şi-n locul ei aduc: dragostea, bucuria, bunătatea, pacea, prietenia, adevărata fericire.
Fericiţi cei ce înmulţesc cu prisosinţă Harul păcii, ca toţi din el să se îndulcească.
Fericiţi cei ce iubesc pacea cea bună ce are ca izvor pacea sfântă, dumnezeiască.

Fericiţi făcătorii de pace ce doresc să trăim într-o lume mai paşnică, mai frumoasă.
Fericiţi făcătorii de pace ce sunt următorii Lui Hristos, cu icoana sufletului luminoasă.
Fericiţi cei ce mărturisesc despre pacea pentru care Hristos a coborât pe pământ.
Fericiţi cei cu viaţă îngerească ce s-au învrednicit de pacea ca roadă de Duh Sfânt.

Fericit cel ce nu se află în război cu el însuşi, cu aproapele şi nici cu Dumnezeu.
Fericiţi cei ce pe drumul vieţii de îngeri de pace sunt călăuziţi şi sfătuiţi mereu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceştia Îl vor vedea pe Domnul şi fiii Lui se vor chema.
Fericiţi iubitorii şi făcătorii de pace, ce-o caută, o află, o păzesc şi se ţin veşnic de ea.

Cristina Toma