„Fericiți cei blânzi”

0
144
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

fericitFericit cu adevărat şi de trei ori fericit este omul care are blândeţe!

Căci pe unul ca acesta, Domnul îl fericeşte, zicând: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul” (Matei 5, 5). Şi ce este mai fericit decât această fericire? Ce făgăduinţă este mai înaltă decât aceasta? Ce bucurie este mai strălucită decât a moşteni pământul raiului?

Pentru aceea, fraţilor, auzind măsura cea covârşitoare a bogăţiei făgăduinţei, râvniţi a o câştiga! Alergaţi către strălucirea faptei bune! Auzind, umiliţi-vă, şi cu câtă putere aveţi, sârguiţi-vă, ca nu cumva cineva, nemoştenitor al pământului acestuia să se facă şi cu amar să plângă, căindu-se fară de folos.

Auzind fericirile blândeţii, sârguiţi-vă spre dânsa! Auzind ce zice despre ea şi nemincinosul Isaia, de la Duhul Sfânt: „Peste cine Mă voi odihni, fără numai peste cel blând şi liniştit şi care se cutremură de cuvintele Mele” (66, 2), oare, nu se cuvine a ne minuna de făgăduinţa aceasta? Că ce este mai slăvit decât această cinste?

„Cuvinte și învățături” – Sfântul Efrem Sirul

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here