Fericirea de a ierta

0
200
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

articoleActul iertării, când se întâmplă în viaţa creştinului, îi strecoară în suflet o automulţumire şi mândria, care-l pândeşte; o autoapreciere pentru faptul că; „am fost buni’’ pentru că am respectat porunca dumnezeiască de a ierta. Gândul mă duce la arătarea lui Iisus înviat, apostolilor încuiaţi în casă de frica iudeilor.După opt zile pe când de faţă era şi Toma, numit Geamănul, ca la prima arătare, a Mântuitorului înviat în ziua învierii, acestea lipsea. Iisus a fost răstignit, după ce toţi, ucenicii săi, cu excepţia lui Ioan, a Mariei maica Sa, şi a femeilor purtătoare de mir, se risipiseră, ascunzându-se de frica iudeilor. În faţa acuzaţiilor, a batjocoririi, a chinurilor, răstignirii şi amorţii sale, Iisus fusese părăsit. Ca şi cum aceasta nu s-ar fi întâmplat. Era pilda iertării necondiţionate. El continuă să-i întărească în credinţă, dându-le această putere de deasupra omenescului de a ierta păcatele semenilor celor care se pocăiesc.

Dumnezeu a venit pentru a-l ierta pe Om; (Este vorba de păcatul originar). În întreaga învăţătură, descoperim o singură condiţie: omul să înveţe la rândul său, să ierte greşelile semenului său. Iertarea este prin natura ei, un act de bunăvoinţă. Nu poate fi o răsplată; ne rugăm: şi ne iartă noua greşelile noastre precum şi noi iertăm celor care ne greşesc. Ne-o cere Tatăl Nostru, Căruia îi datorăm totul; însăşi existenţa noastră. Un om care nu poate ierta, nu este un om liber. Este înlănţuit de ură, care-l cuprinde şi nu-i dă voie să fie liber.

Fericirea adevărată, făgăduită de Hristos celor care iartă, ca şi Împărăţia Sa, despre care îi vorbea lui Ponţiu Pilat, nu este din lumea aceasta, prin definiţie trecătoare. Pentru aceasta fericirea ca şi „împărăţia’’, amândouă, fiind imateriale, stârnesc în om îndoieli, în care omul obişnuit să judece că doar „ce-i în mână nu-i minciună’’. Fericirea aceasta este promisă de Hristos celor chemaţi.

Fericirea voastră este sigură şi asigurată „dincolo’’, în cealaltă Împărăţie.

”Ortodoxia – Dimensiunea românească”, Părintele Ioan Gherasim

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here