Familia este instituţia fundamentală în toate societăţile

0
1100
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Familia Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului.

De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele care provin din familie, şcoală şi organizaţiile de tineret. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor.

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: “A avea cei şapte ani de acasă”).

Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un “grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune”. În societatea românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu şi familia extinsă. Mai există şi un al treilea tip de familie, familia poligamă.

Familia nucleu (nucleară)

“Constă în doi adulţi de sex opus care întreţin o relaţie sexuală aprobată de societate, împreună cu proprii lor copii sau adoptaţi”. Familia nucleu poate fi de două feluri: de orientare şi de procreare. Familia nucleară de orientare este familia în care ne naştem şi în care ocupăm statutul de copil. Familia nucleară de procreare este familia pe care o creăm prin căsătorie şi obţinem statutul de adult.

Familia extinsă (cosangvina)

“Constă din două sau mai multe familii nucleare unite prin legătură părinte-copil, care include legăturile între fraţi şi surori”.

Factori ce influenţează educaţia în cadrul familiei

În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constă în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participa din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor.

Astfel cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnică, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei. Nivelul de trăi scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea asigura un trăi decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este încredinţată altor persoane sau instituţii sociale (ex: creşă, grădiniţă, etc).

Un caz aparte îl constituie familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă mai mult de copii, dar problema majoră a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trăi modest. Situaţia familiilor în care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu două ajutoare de şomaj de abia se poate asigura hrană, neputându-se vorbi nici măcar despre un trăi modest.

Sursa: roportal.ro

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here