Evanghelia Sfântului Cneaz din Kosovo

0
228

v-fAstăzi este ziua înainte-vederii! Ce veste bună! Ce Evanghelie ne aduce la cunoştinţă sfântul mare şi înfricoşător praznic! Iată, înaintea tuturor ni-l trimite pe minunatul Sfânt al lui Dumnezeu, pe Ţarul Lazăr. în împărăţia Cerurilor el îşi ţine capul pe farfurie. A venit ziua, ziua în care Serbia Cerească trece cu succes examenul ei straşnic, ziua în care Sfânta Evanghelie a Sfântului Sava deschide pagina amară, înfricoşătoare a Golgotei ei sârbeşti. Sfântul Cneaz s-a hotărât în numele întregului popor pentru împărăţia Cerurilor, căci împărăţia pământească este pentru puţin timp, iar cea Cerească este pururea veşnică.

A trebuit să aleagă între Adevăratul Dumnezeu, curmul Hristos, şi uraganul de la est care a purtat peste Balcani ateismul specific. Şi Sfântul Cneaz nu a putut să procedeze altfel. Sfântul Cneaz nu a putut să încheie altfel istoria Sfântului Nemania, ci împreună cu tot poporul său a hotărât să meargă pe calea Evangheliei Sfântului Sava, pe calea slujirii Domnului Hristos, pe calea menţinerii Sfintei Serbii. Da! Sfinţii Nemania au avut un singur scop, un singur dor: ca Serbia să se transforme în Sfânta Serbie! Ca întregul pământ sârbesc să se transforme ctitorie dumnezeiască; într-o măreaţă, imensă mănăstire în care se va sluji numai lui Dumnezeu, numai Domnului Hristos.

Dacă am vrea în câteva cuvinte să spunem şi să exprimăm această Sfântă Evanghelie a Sfinţilor Nemania, începând de la Sfântul Sava şi Sfântul lui tată, Simeon, această Evanghelie spune: Hristos înainte de toate şi mai presus de toate! Totul pentru Hristos, iar pe Hristos pentru nimic! Sfânta Evanghelie a Sfântului Sava, Sfânta Evanghelie a Sfinţilor Nemania, iată Evanghelia Sfântului Cneaz şi Ţar Lazăr din Kosovo. Singura Evanghelie sârbească, Evanghelia care plăsmuieşte Sfânta Serbie, întreaga ţară o transformă în biserică – biserica în care se slujeşte Domnului. Şi această Sfântă Serbie au făcut-o ei, Sfinţii Nemania.

Ce reprezintă această Sfântă Serbie? Sfânta Serbie, aceasta este singura continuă, necontenită slujire adusă lui Dumnezeu. Aceasta este acea minunată Evanghelie pe care o proclamă Domnul Hristos poruncind tuturor oamenilor din toate timpurile: Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Evanghelia Sfântului Sava aceasta caută. Sfânta Serbie aceasta vrea – numai aceasta! înainte de toate şi mai presus de toate împărăţia lui Dumnezeu ş1 Dreptatea Sa! Iată, acestea sunt forţele creatoare: Dreptatea dumnezeiască, Adevărul dumnezeiesc Dragostea dumnezeiască. Acestea sunt acele puteri sfinte care formează şi zidesc Sfânta Serbie, această Dreptate veşnică şi sfântă Dreptate dumnezeiasca.

Şi ce a vrut Sfânta Serbie, Serbia lui Nemania? a vrut ca să sfinţească lumea. Ea s-a construit singură. Cum? în primul rând cu ajutorul sfintei şcoli. Căci ce dăruieşte omului învăţătura evanghelică, învăţătura Domnului Hristos, învăţătura Sfântului Sava? Dăruieşte cunoaştere despre Viaţa veşnică, dăruieşte cunoaştere despre Dumnezeul cel Adevărat, dăruieşte cunoaştere despre omul cel adevărat, dăruieşte cunoaştere despre sensul şi scopul vieţii noastre pământeşti. însă nu numai cunoaştere; dăruieşte şi sfânta putere ca această chemare şi cunoaştere să se preschimbe în viaţă şi cu ele să vieţuim în această lume. Sfânta şcoală – iată, acesta este atelierul principal al Sfintei Serbii.

Şi ce mai dăruieşte şi ce mai vrea Sfânta Serbie, Serbia Nemaniilor şi a Sfântului Sava? Sfânta familie. Fără sfânta familie nu există progres în nicio ţară. Şi Sfântul Sava a vrut aceasta, Sfântul Cneaz Lazăr a vrut aceasta. Şi Evanghelia Sfântului Sava vrea aceasta: să sfinţească familia, ca relaţiile din familie, dintre părinţi şi copii, ale tuturor din casă, să fie relaţii sfinte, să slujească unul altuia ca sfinţii fraţi, ca sfintele surori. Să slujească Domnului Hristos slujind unul altuia, ca toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi (1 Corinteni 10, 31; Filipeni 1,11). Ca în ea să se vieţuiască pentru Dreptatea lui Hristos, pentru Adevărul lui Hristos, pentru Dragostea lui Hristos; ca să vieţuiască cu credinţă în Hristos; ca în familie să slujească Domnului, căci slujind Domnului de fapt noi ne slujim nouă înşine, slujim veşniciei noastre, suflletului împărăţiei noastre Cereşti, slujim mântuirii sufletului nostru.

Şi noi, trebuie să ne cercetăm pe noi înşine. Fiecare trebuie să se cerceteze. Unde sunt? Oare sunt eu în Sfânta Serbie? Oare trăiesc cu adevărat după Sfânta Evanghelie din Kosovo, după Evanghelia Sfântului Sava? Oare este pentru mine Hristos totul şi toate în această lume? Oare este pentru mine Hristos cea mai mare grijă în lumea aceasta? Oare este Hristos Singurul Dumnezeul cel Adevărat al întregii lumi? Oare mă despart încet de El şi fug de El şi mă alătur dumnezeilor mincinoşi ai acestei lumi, ştiinţelor mincinoase, învăţăturilor mincinoase? Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi!

Cercetarea este foarte uşoară şi pentru mine şi pentru tine: dacă eşti sârb drept, dacă sfânta inimă sârbească bate în pieptul tău, tu eşti în întregime de la Domnul Hristos, în întregime în preajma Adevărului Său în această lume şi în cealaltă. Tu eşti în întregime în preajma Sfântului Cneaz Lazăr, tu cu totul tânjeşti în Kosovo după Sfânta Cruce şi după Libertatea de aur. Să nu gândeşti: toate acestea au fost, a fost Kosovo-ul şi a trecut. Şi astăzi este Kosovo, şi astăzi pier nenumăraţi sârbi. Mulţi mor fără înviere, mulţi pier pentru moartea veşnică. însă există şi Sfinţi sârbi care îşi pun viaţa pentru Domnul Hristos, îşi pun viaţa pentru Sfânta Serbie. Ei nu se văd, nu se aud şi inima lor vibrează pentru Cer mai presus de toate păcatele, mai presus de toate morţile. Inima lor este altar, altarul din Kosovo, pe care ei permanent se aduc jertfă Domnului Hristos, slujind Lui şi neamului lor.

Cuvinte despre veşnicie, predici alese, Cuviosul Iustin de la Celie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here