Este un lucru rău!

0
181

7 mai: Pomenirea arătării semnului Cinstitei Cruci deasupra Ierusalimului, în vremea domniei împăratului Constantin, fiul lui Constantin cel Mare
Fapte 8, 40-9, 19; In 6, 45-54

Minunea aceasta a avut loc în marţea de dinaintea praznicului înălţării Dom­nului, la 7 mai 351. Crucea luminoasă se întindea de la Golgota până la Muntele Măslinilor. În vremea aceea episcop al Ierusalimului era Chiril.

Este un lucru rău!

Una din întâmplările minunate consemnate de Biserica Creştină este povestea călugărului Telemah.

Într-o zi el s-a dus la Roma. A nimerit la jocurile de gladiatori, unde bărbaţii se luptau unul cu altul până la moarte. Gloata urla dornică de sânge, exact cum se întâmplă astăzi la meciurile de box. Optzeci de oameni se adunaseră ca să vadă lupta gladiatorului până la sfârşit.

Telemah s-a îngrozit. Oare aceşti oameni ce se măcelăreau unul pe altul nu erau copiii lui Dumnezeu? Şi cei care îi îndemnau şi-i aclamau dornici de sânge, oare nu încurajau omorul?

El a sărit de pe scaun drept în arenă şi s-a pus între gladiatori.

„Acesta e un lucru rău, potrivnic legii lui Dum­nezeu!”, a strigat el.

A fost dat la o parte, dar el s-a întors. Gloata s-a mâniat. Au în­ceput să arunce în el cu pietre.

Curând zăcea mort în arenă. Apoi deodată s-a făcut tăcere. Mulţimea şi-a dat seama ce se întâmplase. Un om sfânt zăcea mort.

Ceva s-a întâmplat în ziua aceea la Roma, căci de atunci înainte nu au mai avut loc jocuri de gladiatori. Şi totul datorită faptului că un călugăr necunoscut, Telemah, s-a ridicat în faţa lumii împotriva unui lucru despre care ştia că e potrivnic voii lui Dumnezeu.

Troparul

Chipul Crucii Tale acum mai mult decât soarele a strălucit, pe care de la sfântul Munte până la locul Căpăţânii o ai întins, şi într-însa a Ta putere, Mântuitorule, ai luminat, printr-însa întărind pe credincioşii împăraţii noştri; pe care şi mântuieşte-i totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Hristoase Dumne­zeule, ca un Iubitor de oameni

Vitamine duhovnicești pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc,  Anthony M. Coniaris