Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește

0
519
Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește
Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește

Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește

Egoist: ,,Egoismul este o moștenire pe care am primit-o de la strămoșii noștri, Adam și Eva. Ei au fost biruiți de către diavolul lucifer. Acesta este începutul egoismului.’’  (Arhim. Efrem Filotheitul – Mănăstirea Sf. Antonie cel Mare, Tucson, Arizona)

 Omul egoist este omul care vrea doar lui să-i fie bine, care vrea ca dorinţele lui să fie litere de lege pentru cei din jurul său, şi atunci vrea ca aceştia să joace după cum cântă el, vrea să renunţe la viaţa lor, la visele lor, la speranţele lor şi să lucreze doar pentru a-i împlini lui: obiectivele, dorinţele, visele, capriciile.

Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește
Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește
Egoistul  – un veșnic nefericit și un sărac sufletește

Omul egoist se iubeşte doar pe el însuşi cu o iubire bolnavă, este un  narcisist care crede că soarele trebuie să se învârtă după el, şi pe toţi ceilalţi din jur îi consideră oameni mărunţi, fără nicio valoare, care nu merită să fie binecuvântați cu toate cele bune, frumoase și de folos, care nu merită să fie înzestrați cu niciun talent. Crede că doar lui i se cuvin toate darurile din această lume.

Omul egoist se crede împărat, iar pe toţi ceilalţi din jur îi consideră slugile lui, asupra cărora are drept de viaţă şi de moarte şi care trebuie să aibă drept scop în viaţa lor, slujirea lui cu credinţă.

Omul egoist e un om cu suflet rău, un om în inima căruia nu este primită iubirea de Dumnezeu şi semeni, este un om care într-o relaţie aşteaptă doar să primească, şi nu să dăruiască, căruia îi place să nedreptăţească, să umilească.

Egoist. Un dominator care nu și-a însușit lecția egalității

Egoistul este, așadar, un dominator care nu și-a însușit lecția egalității, care crede că doar el are dorințe, nevoi și drepturi, este un indiferent, un împietrit sufletește, incapabil de a dori și binele aproapelui, preocupat doar de interesele proprii, pentru a căror atingere calcă dacă este nevoie și peste ,,cadavre’’, fără nicio mustrare de conștiință.

Egoistul este un om foarte sărac în înțelepciune duhovnicească, un om care nu știe ce înseamnă prietenia, solidaritatea, smerenia, modestia, bunătatea, blândeţea, milostivirea, respectarea libertăţii şi celorlalte drepturi ale semenilor din jurul său…

Omul egoist e un surd ce aude doar ce spune el, e un surd ce nu aude glasul semenilor săi, ce nu aude dacă aceștia strigă după ajutor în incercările și necazurile vieții.

Omul egoist este un om extrem de zgârcit când e vorba să împartă cu cineva, bucuriile și darurile lui, dar este tare darnic în împărțirea tristeților, durerilor, necazurilor, dezamăgirilor grijilor, problemelor și responsabilităților lor, cu cei din jur.

Egoist. Să nu avem sufletul încărcat de egoism

Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să nu avem sufletul încărcat de egoism şi să nu fim înconjuraţi de oameni egoişti care nu ne-ar dori fericiţi şi împliniţi.

Doamne, Te rog, ajută-mă să țin bine ferecate ușile și ferestrele sufletului, atunci când egoismul dorește să vină în ospeție, ajută-mă, Te rog, să îl alung departe, departe de casa sufletului meu, fiindcă dacă îl las să intre înlăuntrul meu, aduce cu el: iubirea de sine, mândria și slava deșartă, aduce: invidia, răutatea și ura!

Doamne, ajută-mă să nu am inima sloi de gheață, din cauza egoismului rece, ajută-mă, Doamne, să am inima fierbinte de dragoste pentru Tine și aproapele, ajută-mă să fiu o lumânare ce arde cu flacăra iubirii și altruismului, cu flacăra comuniunii și prieteniei!

Egoist. Bucurie din darurile Tale, aproapelui meu

Doamne, nu mă lăsa să fiu o zgârcită egoistă, ajută-mă să dăruiesc cu bucurie din darurile Tale, aproapelui meu, ajută-mă să nu îmi îngrop talanții în pământul împietrit al egoismului!

Doamne, ajută-mă să nu mă consider niciodată ,,buricul pământului’’, să nu cred că totul se învârte în jurul meu, ajută-mă să nu îmi creez un cult al personalității!

Ajută-mă să cred, că toți semenii mei sunt valoroși, să conștientizez că suntem frați și surori întru Hristos-Domnul, că suntem cu toții, egali, că avem aceleași nevoi și drepturi și că suntem cu toții plămădiți după chipul și asemănarea Ta!

Egoist. Ajută-mă, Doamne, să dăruiesc iubire necondiționată

Ajută-mă să nu consider că eu merit mai multă iubire și mai multă grijă din partea Ta, în comparație cu ceilalți frați ai mei! Ajută-mă, Doamne, să dăruiesc iubire necondiționată, mai multă decât primesc, ajută-mă să nu umilesc, să nu disprețuiesc, să nu nedreptățesc pe nimeni, să nu uneltesc împotriva aproapelui și să nu îmi clădesc fericirea pe nefericirea altcuiva!

Ajută-mă să nu fiu o iubitoare de atenție, de laudă, mărire și slavă deșartă, ajută-mă să mă lepăd de sine, cu smerenie, decență și demnitate!

Egoist. Egoismul este rădăcina a tot păcatul

Ajută-mă, Doamne, să nu fiu roaba egoismului, căci dacă sunt roaba lui, sunt roaba tuturor păcatelor și patimilor, fiindcă egoismul este izvorul nesecat al tuturor patimilor, egoismul este prieten nedespărțit al vrăjmașului diavol, egoismul este rădăcina a tot păcatul, așa cum ne spun Sfinții Părinți ai Bisericii noastre.

Ajută-mă, Doamne, ca în inima mea să nu se sălășluiască niciodată egoismul, și astfel voi fi salvată de atacurile tuturor legiunilor de demoni, astfel voi fi învingătoare în războiul duhovnicesc.

Și Te mai rog, ajută-mă să nu fiu înconjurată de semeni egoiști, ajută-mă sa nu fiu ,,folosită’’ pentru împlinirea scopurilor persoanelor egoiste, ajută-mă să știu când să spun ,,Nu’’, celor ce ar vrea să profite de timpul meu, de dăruirea mea, celor care ar vrea să îmi controleze viața și să ,,dansez’’ după cum îmi ,,cântă’’ ei!

Egoist. Păzește-mă, Doamne, de oameni egoiști

Păzește-mă, Doamne, de oameni egoiști și reci, care vor să îmi stingă lumina sufletului și să mă molipsească cu răutatea și mândria lor!

Doamne, vindecă-ne de greaua boală a egoismului, care ne usucă sufletul, stârpește, Te rog, Doamne, lepra egoismului din lumea peste care împărățește acesta, ca ea să devină o lume a iubirii și generozității!

Ce minunată ar fi lumea noastră, dacă ar dispărea definitiv din ea, egoismul – izvorul tuturor răutăților și urâciunilor!

Ar fi o lume – spațiu al Învierii lui Hristos, unde ar domni doar regina iubirii, împreună cu fiicele ei înțelepte, bune și frumoase: lumina, pacea, dreptatea, egalitatea, dăruirea, smerenia, omenia, credința autentică și comuniunea.

Ce minunată ar fi lumea, dacă am lupta cu toții, împotriva păcatului, fie el mic sau mare și am conștientiza, că: Cel ce nu bagă în seamă râpa mică, degrabă cade și în cea mare!

Ajută-ne, Doamne, să nu ne afundăm în prăpastia adâncă a păcatului și să ne trezim din greul somn al orbirii spirituale! Amin!

Citește și alte articole semnate de Cristina Toma

„Iubirea – lumină și bogăție sufletească”, Cristina Toma. Editura Jurnal Spiritual, 2018