Efectul universal al Întrupării

0
117

efectPrecum cel ce dorește să vadă pe Dumnezeu, Care este prin fire nevăzut și nu poate fi nicidecum văzut, Îl înțelege și îl cunoaște din faptele naturii, așa cel ce nu vede prin înțelegere pe Hristos să caute să-L afle măcar din faptele trupului și să cerceteze de sunt ale unui om. Și de sunt omenești, să râdă; iar de nu sunt omenești, ci cunoaște că sunt ale lui Dumnezeu, să nu râdă de cele ce nu sunt de râs, ci mai degabă să se minuneze, căci cele dumnezeiești ni s-au arătat printr-un mijloc atât de smerit și prin moarte a ajuns la toți nemurirea, iar prin Întruparea Cuvântului s-a făcut cunoscută purtarea Lui de grijă pentru toate și că Dăruitorul și Făcătorul tuturor este Însuși Cuvântul lui Dumnezeu. Căci El S-a întrupat ca noi să fim îndumnezeiți; El S-a arătat pe Sine prin trup, ca noi să primin cunoștința Tatălui; El a răbdat ocara noastră de la oameni, ca noi să moștenim nestricăciunea. Căci El n-a fost vătămat întru nimic, fiind nepătimitor și nestricăcios, Cuvântul Însuși și Dumnezeu. Iar pe oamenii ce pătimeau, pentru care a și răbdat acestea, i-a atras și îi ridică întru nepătimirea Sa. Iar peste tot biruințele Mântuitorului cele câștigate prin Întrupare, sunt de așa fel și atât de mari, că dacă ar voi cineva să le povestească, s-ar asemăna celor ce privesc la noianul mării și voiesc să numere valurile ei. Căci precum nu poate cuprinde cineva cu ochii toate valurile, pentru că pe măsură ce se apropie copleșesc simțul celui ce încearcă să le cuprindă, la fel, celui ce voiește să cuprindă faptele lui Hristos în trup, îi este cu neputință să le primească pe toate, fie și numai în cugetare, cele ce întrec gândirea lui fiind mai multe decât cele pe care socotește că le-a cuprins. Mai bine e deci de a nu vorbi de toate câte se arată privirii, din care nu poate înfățișa cineva prin cuvânt nici măcar o parte, ci de a mai pomeni doar de una și de a te lăsa pe tine minunându-te de celelalte. Căci toate sunt la fel de minunate și oriunde ar privi cineva, ar fi covârșit de uimire văzând dumnezeirea Lui.

Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre Întruparea Cuvântului     

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.