Durerea ne deschide ochii sufle­tului

Pentru ca Preabunul Dumnezeu să îngăduie să te îmbolnăveşti, cu siguranţă că aceasta va fi spre folosul tău.

Pronia dumnezeiască a văzut ce scop are boala ta, lucru pe care şi eu şi tu, cu mintea noastră mărginită, nu putem să îl înţelegem. Nu cumva El vrea să îţi reamin­tească prin această boala ca trupul tău nu este atât de pu­ternic şi de sănătos cum ai crezut?

Nu cumva El îşi doreşte să înţelegi că trupul tău este muritor şi trecător? Oare vrea prin acest mod să îţi des­prindă inima de pamant şi de lucrurile materiale, pe care le iubeşti atât de mult, sau de plăcerile păcătoase, de care poate eşti alipit sau de o viaţă indiferentă duhovniceşte, pe care poate ai trăit-o până acum şi să te ajute să în­ţelegi că viaţa are un scop mai înalt, că nu eşti creat pen­tru pământ, ci pentru cer?

Pentru mulţi oameni boala este prilej de schimbare a modului lor de viaţă. Cunosc pe cineva care la înce­put a fost cu totul indiferent religios. La locul de muncă era un escroc şi un om lacom. În familia sa era grosolan şi tiran.

Însă pe neaşteptate, cu toate că avea un trup foarte puternic şi sănătos, s-a îmbolnăvit grav şi a suferit ani de zile. În timpul bolii sale, însă, a văzut viaţa şi din cea­laltă perspectivă. S-a trezit din somnul ignoranţei du­hovniceşti în care se afla. A înţeles că pământul este un loc trecător, că în cer este locuinţa noastră cea veşnică.

Şi-a deschis ochii spre a primi lumina lui Hristos. S-a po­căit de păcatele sale. S-a spovedit şi s-a împărtăşit cu Trupul şi cu Sângele Domnului Hnstos. Nu se mai împăr­tăşise de când era copil. Şi a luat hotararea de schimbare a modului său de viaţă.

Când s-a făcut bine şi s-a întors la locul lui de muncă el era deja un alt om: drept, sincer, cinstit, neiubitor de bani, un bun familist şi un bun creş­tin. De multe ori îl auzeau cei din jurul lui cum Îl slăvea pe Dumnezeu pentru boala pe care i-a trimis-o, care a de­venit prilej de a deveni om, aşa cum spunea el.

Este mare adevărul că de multe ori durerea ne deschide ochii sufle­tului, pe care în zilele noastre când nu avem probleme îi ţinem închişi.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017