Dumnezeu face linişte pentru noi

0
199

29 mai: Sfânta Cuvioasa Muceniţă Teodosia Fecioara
Fapte 20, 7-12; In 14, 10-21

Teodosia, născută în Tirul Libanului, a suferit mucenicia în Cezareea, în Sâmbă­ta Mare a anului 307.

Dumnezeu face linişte pentru noi

Dumnezeu face linişte în viaţa fiecăruia: liniştea somnului, liniştea bolii, liniştea necazului, şi apoi marea şi cea din urmă linişte a morţii. Unul dintre lucrurile cele mai grele din lume este să-i faci pe copiii mici să stea liniştiţi. Ei sunt într-o stare de necontenită mişcare, neastâmpăraţi, pofticioşi, întrebători, agitaţi.

Şi la fel cum ma­ma spune pruncului: „Stai liniştit!”, şi-l leagănă cântându-i ca să adoarmă şi să se odihnească, tot aşa face şi Dumnezeu cu noi mai devreme sau mai târziu.

Ce loc li­niştit şi paşnic este camera unui bolnav! Ce răstimp de cercetare de sine! Câtă liniş­te este în casa unde a murit cineva drag! Cât de liniştite sunt glasurile şi paşii cât de tăcuţi!

Dacă ar fi fost să alegem, nu am fi ales niciodată un asemenea ceas, şi totuşi, cât este de plin de binecuvântare! Poate că nu învăţăm atâta din tot ceea ce facem ani de zile, cât învăţăm în liniştea bolii, necazului şi morţii.

Deci Dumnezeu vine în felul Său neaşteptat, dar mereu plin de dragoste, şi spune: „Liniştiţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu!”

Condacul Sfintei Muceniţe Teodosia

Cu ostenelile la viaţa cea fără de osteneli ai ajuns, iară cu sângele pe Copronim l-ai înecat, Muceniţă, pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, întrutot feri­cită Teodosie, şi acum cu Cetele cele de sus te bucuri, acoperind pe cei ce cinstesc pomenirea ta.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris