Drumul binelui desăvârşit

0
191

pocaintaCreştinul, respectiv călugărul, ca om pornit cu toată hotărârea pe drumul binelui desăvârşit, are în sfatul unui povăţuitor de încre dere o asigurare că va alege binele, şi nu răul. Dar diavolul îndeamnă pe călugăr şi în general pe orice creştin să se încreadă numai în sine, tocmai ca să nu găsească o asigurare că va face binele. Şi se foloseşte spre aceasta de voin ţa omului de a se afirma şi de a deveni tot mai I mult, ceea ce uşor ajunge mândrie când omul nu vrea să sporească prin Dumnezeu, ci prin sine. De fapt, omul nu se cunoaşte pe sine deplin fără I ajutorul altora; şi mai ales nu cunoaşte toate ur mările posibile ale faptei sale, din lipsa lui de ex perienţă, atâta vreme cât este necercat. Cunoaş terea e un lucru comun: «Cognoscere». Omul e întreg numai împreună cu alţii şi în ultima anali ză cu Subiectul suprem. Asigurarea, întărirea fi ecăruia e dată de «sunetul», de «glasul» deosebit al altui subiect, de «ecoul» pe care omul îl aude pornind de la altă persoană. Poate acesta se nu-meşte «ecoul» şi pentru că în el se regăseşte cu adevărat omul însuşi. Diavolul îl vrea pe ins cu totul rupt de comuniunea cu alţii, pentru ca să-l poată astfel goli cu totul de viaţă, să-l prăbuşeas că în hăul pustiu al singurătăţii.”
Iată pentru ce urăşte vrăjmaşul pe cel ce are o sprijinire prin sfătuire: pentru că voieşte totdeauna pieirea noastră. Iată pentru ce iubeş te pe cei ce se încred în ei înşişi: pentru că aceş tia conlucrează cu diavolul, uneltind împotriva lor înşişi. Eu nu cunosc altă cădere a creştinului decât pe cea care îi vine din încredere în inima sa. Unii spun: omul cade pentru aceasta sau pentru aceas ta. Iar eu, precum am spus, nu cunosc să se întâm ple cuiva altă cădere decât din pricina aceasta. Cu noşti pe vreunul care a căzut? Află că s-a încrezut în sine. Nimic nu e mai primejdios, nimic nu e mai pierzător decât a se încrede cineva în sine însuşi.

Cuvinte de nădejde celor fără de nădejde, Ieromonah Benedict Stancu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.