Domnia indiferenței

0
178

Trebuie să o spunem fără ocolişuri că creştinii noştri nu au, în majoritatea lor, această însuşire caracteristică a adevăraţilor ucenici ai Domnului, Care S-a răstignit din iubire pentru noi.

În prezent domneşte indiferenţa. Iu­birea se mărgineşte de către cei mai mulţi la cadrele restrânse ale familiei lor. Pentru ceilalţi, pentru văduve, pentru orfani, pentru bătrânii părăsiţi de rude, pentru cei bolnavi, pentru săracul cu familie numeroasă, pentru ve­cinul cel rătăcit, pentru tânărul care se află din ignoranţă în păcat nu ne facem nicio grijă, nu depunem niciun efort, nicio jertfă!

Însă acest lucru nu este bun. Din punct de vedere creştin el este inacceptabil. Desigur, membrii familiei noastre au dreptul la cea mai mare parte a iubirii noas­tre. Este normal ca soba să încălzească mai mult spaţiul din apropierea ei.

Buchetul de flori îşi răspândeşte mi­rosul său celor care se află în apropierea lui. Primii care trebuie să se bucure de iubirea noastră sunt membrii fa­miliei noastre.

Şi este într-adevăr foarte regretabil ceea ce se întâl­neşte foarte adesea la oamenii care au două feţe: una pentru acasă şi a doua, de fapt o mască, pentru cei din afara familiei sale.

Acasă aceşti oameni sunt brutali, pre­tenţioşi, mânioşi, duri, violenţi, uneori chiar intransigenţi şi indiferenţi faţă de alţii. În afara casei sunt respectuoşi, exagerat de binevoitori, foarte zâmbitori, plini de bunătate. Aceasta este făţărnicie. Lui Dumnezeu nu Îi place aceasta, nici omului.

Interesul şi iubirea noastră le vom arăta mai întâi, desigur, acasă. Însă trebuie să o extindem apoi şi faţă de familia noastră mai largă, adică societatea umană. Atunci este iubire creştină. Atunci este model de inimă renăs­cută sub adierea Duhului Sfânt.

Kallinikos Karousos, fostul mitropolit al Pireului, Adevăruri mari, în cuvinte simple: Ghid de viață duhovnicească, Editura Egumenița, 2017