Doctorie duhovnicească împotriva gândurilor de hulă

0
5414

ganduriMultora le vin, adeseori, gânduri de necredinţă sau de hulă împotriva lui Dumnezeu sau împotriva Născătoarei de Dumnezeu, sau împotriva sfinţilor lui Dumnezeu.

Uneori, când cineva priveşte la Tainele lui Hristos sau la sfintele icoane, năvălesc asupra lui pe neaşteptate gânduri de hulă, ca un nor negru, chiar dacă el nu le doreşte.

De asemenea gânduri rele, care ne vin fara voia noastră, nu trebuie să ne pese; trebuie să le nesocotim şi să le dispreţuim ca şi cum nici n-ar fi, să nu ne tulburăm şi să ne necăjim din pricina lor, fiindcă vrăjmaşul nostru diavolul se va mângâia dacă ne va vedea tulburaţi şi necăjiţi, plini de îndoieli; atunci va trimite asupra noastră si mai multe gânduri, ca să ne tulbure conştiinţa.

Dacă va vedea însă că dispreţuim gândurile de hulă şi că nu ne pasă de ele, că nu ne necăjim, nu ne întristăm din pricina lor, va fugi de la noi ruşinat, lăsându-ne în pace, netulburaţi. Este de ajuns să nu vă învoiţi cu gândurile.

Unii cred însă că dacă se gândesc la rău, deja se învoiesc cu răul, şi se întristează pentru aceasta… Aceasta este puţinătate de suflet, căci însuşi faptul că îi doare şi se întristează, urând gândurile de hulă pe care le aduce diavolul, arată cât se poate de limpede neînvoirea lor cu răul şi nepăcătuirea lor – pentru că vrăjmaşul, vrând să ne necăjească, se foloseşte şi de acest mijloc ca să aducă întristare asupra noastră, însă nu va avea nici o izbândă dacă nu ne va păsa şi dacă vom lepăda de la noi tulburarea, neîntristându-ne câtuşi de puţin de bântuirile lui.

Ce au izbândit cei doi bătrâni spurcaţi care s-au sculat asupra curatei Susana, poftind să o pângărească? Nimic nu au izbândit, fiindcă Susanei nu i-a păsat de ei şi nu s-a învoit cu spurcata lor poftă. Nici gândurile spurcate şi hulitoare nu vor avea nici o izbândă dacă nu ne vom învoi cu ele, ci le vom dispreţui.

Cei care sunt tulburaţi de gândurile hulitoare, care vor să scape de ele, să ştie bine că nu sufletul lor este vinovat de gândurile acestea, ci dracul cel necurat, care I-a zis oarecând însuşi Domnului: acestea toate Ți le voi da Ție dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie (Mt. 4,9). De aceea şi noi, defăimându-l şi nesocotind gândurile de hulă pe care el le strecoară în mintea noastră, să-i spunem: ”Piei, satano (Mt. 4, 10): Domnului Dumnezeului meu voi sluji, nu ţie, iar hula ta să se întoarcă asupra capului tău şi în veacul de acum, şi în cel viitor, amin!”

Cel ce va vrea să se lupte cu gândul hulei altfel decât am arătat seamănă cu cel ce vrea să prindă fulgerul cu mâinile: cum să te lupţi cu el când pătrunde în inimă zburând ca vântul?..

Să încetăm a ne osândi aproapele şi să nu ne temem de gândurile de hulă, fiindcă osândirea le pricinuieşte pe acestea. Omul care stă într-o odaie închisă aude cum stau de vorbă oamenii care trec, dar el nu stă de vorbă cu dânşii: şi sufletul aude hulele diavoleşti, pe care i le spun gândurile trecând, dar dacă nu ia aminte la ele şi nu-i pasă de ele şi nu stă de vorbă cu ele rămâne liniştit, nu este tulburat, pe când cel care vrea să se lupte cu ele va fi doborât până la urmă de către ele.

Unul dintre Părinţii cei mari repeta adesea: ”Nu mă învoiesc, nu mă învoiesc!” Şi când făcea ceva, sau mergea, sau şedea, sau se ruga, sau citea, spunea adesea acest cuvânt: ”Nu mă învoiesc!”. Auzind, ucenicul lui l-a întrebat: ”Spune-mi, avo, de ce spui adesea această vorbă? Care e taina ei?”. Părintele a răspuns: ”Când un gând rău vine în mintea mea şi îl simt, îi spun: Nu mă învoiesc cu tine!, şi gândul fuge îndată.”

Rugăciune pentru izbăvirea de gândurile hulitoare Dumnezeule mai înainte de veci, Care cunoşti cele ascunse, Care cerci inimile şi rărunchii, Cela ce şezi pe heruvimi şi vezi adâncurile, Care de departe pricepi gândurile mele! Tu ştii că urăsc gândurile necurate, scârbavnice, hulitoare, care năvălesc fără de ruşine asupra mea şi că nu mă învoiesc cu ele, şi rog bunătatea Ta: ceartă duhul cel hulitor, ca să se depărteze de la mine, izgoneşte gândurile rele, ca să nu mă mai necăjească, alină tulburarea inimii mele, potoleşte viforul gândurilor mele, ruşinează-l pe vrăjmaş, care sminteşte conştiinţa mea, ca să nu se bucure potrivnicul meu de mine. De Tine ascultă toate: porunceşte viforului şi tulburării minţii mele ca să se liniştească, încât să slujesc fără îndoială şi tulburare Ţie, Domnului meu, în toate zilele vieţii mele. Amin.

Cel mai scurt mijloc pentru a scăpa de gândurile hulitoare

Dacă va veni gând de hulă împotriva lui Dumnezeu, rosteşte: „Cred într-Unul Dumnezeu…” până la sfârşit, şi fă metanii pe cât îţi stă în putinţă.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Sfintelor Taine ale lui Hristos, rosteşte până la capăt:

”Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos…”, si fă metanie.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu, rosteşte o rugăciune oarecare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau vreun tropar al ei, făcând metanii şi zicând: ”Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunui sfânt, rosteşte următoarele: ”Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, Sfinte (numele), că după Dumnezeu la tine alerg, grabnicule ajutător şi rugător pentru sufletele noastre”, şi fă metanii pe cât îţi stă în putere, zicând: ”Sfinte (numele), roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunei icoane, fă în fata icoanei aceleia 15 metanii sau câte poţi, rugându-te celui înfăţişat pe icoana aceea – şi în acest fel vei nimici, cu ajutorul lui Dumnezeu, gândurile de hulă. Amin.

”Calea Împărătească”, Sfântul Dimitrie al Rostovului

Jurnal Spiritual [fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard” annotation=”none” language=”English (UK)”]        [fblike style=”standard” showfaces=”false” width=”450″ verb=”like” font=”arial”]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.