Învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon

0
127
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

sfantul-nifon-patriarhulÎntr-o zi, mergând să-l vizitez (pe Sfântul Nifon), l-am găsit în chilia sa citind. S-a bucurat din toată inima când m-a văzut. M-a primit cu deosebită dragoste, apoi s-a aplecat din nou asupra cărţii. Eu l-am întrerupt de la citire şi am început să-1 întreb despre pocăinţă, la care el mi-a zis:

– Crede-mă, frate, că Bunul Dumnezeu nu va judeca pe creştini pentru că au păcătuit.

M-am mirat mult de aceste cuvinte şi l-am întrebat surprins:

– Atunci, după cum spuneţi, păcătoşii nu vor fi judecaţi? Trebuie adică să credem că nu există judecată?

– Există şi nu prea există, mi-a răspuns el.

–  Atunci cine va fi judecat?

– Ascultă, fiule, să ţi-o spun limpede: Dumnezeu nu judecă pe creştin pentru că gre­şeşte, ci pentru că nu se pocăieşte. Pentru că a păcătui şi a se pocăi este omeneşte, dar a nu se pocăi este semnul diavolului şi al dracilor lui. Fi­indcă nu trăim necontenit în pocăinţă, de aceea vom fi judecaţi.

Cercetează Preabunul Dumnezeu războiul lăuntric al fiecăruia şi-i răsplăteşte pe măsură. Pentru că adeseori se întâmplă ca pe din afară omul să se arate păcătos, dar înlăuntrul său poate se osândeşte pe sine cu suspinări, socotindu-se ne­trebnic, şi se luptă sau se poartă fa fă de alţii cu bunăvoinţă şi smerenie. Adică, mulţi înlăuntrul lor fac ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, deşi pe din afară se arată păcătoşi. Iar Dumnezeu, Care vede cele ascunse, la sfârşit nu-i lasă să piară. Iar dacă unii, pe dinlăuntru fiind plini de ură şi ră­utate, lucrează la vedere binele, nu le foloseşte deloc. Pentru că prin ei se zădărniceşte lucrarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu poate face totul pentru mântuirea noastră. Mulţi oameni dau daruri şi onoruri îm­păratului pământesc şi dobândesc ceea ce cer ei. Pe alţii însă, chiar dacă nu-i dau nimic, împăra­tul îi ajută şi-i miluieşte cu multă bunăvoinţă.

Tot aşa şi Dumnezeu, pe unii îi slăveşte pen­tru faptele lor, pe alţii îi miluieşte pentru pocăin­ţa lor adâncă, iar de alţii se milostiveşte pentru rugăciunile sfinţilor Săi; pe unii îi încearcă aici, iar în lumea cealaltă le dăruieşte veşnicele bună­tăţi, dacă primesc cu răbdare încercările.

Cuvinte de nădejde celor fără de nădejde, Ieromonah Benedict Stancu

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here