Din cutia cu amintiri… Elena Densușianu-Pușcariu, prima femeie profesor universitar în domeniul medical din România

0
260

Din cutia cu amintiri… Elena Densușianu-Pușcariu, prima femeie profesor universitar în domeniul medical din România, prima femeie profesor la o clinică de oftalmologie din lume.

        Stimaţi cititori! Mi-am propus azi să continuăm cu aducerea-n amintire a vieţii unei femei care, la rândul ei, împreună cu alte personalităţi feminine despre care am mai amintit aici, la „Jurnal spiritual”,  a scris istorie pe plaiurile mioritice.Este vorba despre Elena Densușianu-Pușcariu, o femeie puternică ce a trecut peste multe prejudecăţi întâmpinate-n viaţă şi a demonstrate că atunci când poţi şi vrei poţi trece peste multe tare ale societăţii şi să-ţi îndeplineşti visul. Elena Densușianu-Pușcariu a fost medic oftalmolog, șef al Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași și profesor la Facultatea de Medicină din Iași. Elena Densușianu-Pușcariu a fost prima femeie medic oftalmolog din România, prima femeie profesor universitar în domeniul medical din România și prima femeie profesor de oftalmologie din lume.

        Născută la 3 martie 1875 la Făgăraş, în familia lui Aron Densuşianu, filolog, profesor la Universitatea din Iaşi, soră a lui Ovid Densuşianu, poet, critic şi istoric literar, obţine diploma de doctor în medicină şi chirurgie a Facultăţii de Medicină din Iaşi, în anul 1899, la vârsta de numai 24 de ani.Elena Densușianu-Pușcariu a moştenit geniul familiei de cărturari a Densuşienilor.

        Pentru specializare, pleacă la Paris unde lucrează alături de personalităţi importante ale medicinei mondiale cum au fost: prof. André Victor Cornil, Émil Roux şi Ilia Ilici Mecinikov. După întoarcerea în ţară devine, pe rând, preparator la laboratorul de anatomie patologică al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, medic secundar al Eforiei, medic secundar al Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi, medic secundar al Serviciului de boale de ochi, docent în oftalmologie al Facultăţilor de Medicină din Iaşi şi Bucureşti, asistent al Clinicei Oftalmologice din Bucureşti, apoi Şef de clinică, pentru ca în 1920 să devină sef al Clinicii de Oftalmologie din Iaşi. O ascensiune fulminantă în carieră şi care nu s-a putut realiza de către această femeie tenace decât cu foarte multă muncă şi studiu aprofundat!

          Deşi a pornit de la o bază material precară, Elena Densușianu-Pușcariu a crescut numărul de paturi, saloane, laboratoare, săli de operaţie, a creat un important material iconografic, cameră de mulaje (realizate după cazuri din clinică), cameră obscură, având o activitate deosebită, în primii 10 ani în clinică si peste 2500 de intervenţii. Elena Densușianu-Pușcariu a fost deosebit de prolifică pe tărâmul cercetării ştiinţifice şi a publicisticii de specialitate. A publicat peste 100 de lucrări ca unic autor sauîn colaborare cu specialişti de marcă ai timpului său, precum: Pinoy, Victor Babeş, Noguki, Ghe. Marinescu, G. Socor A publicat tratate de specialitate în Marea Britanie şi Argentina, ca unic autor sau împreună cu colaboratori.Cele două cursuri editate în 1927 prezintă o imagine coerentă a concepţiei sale privitoare la oftalmologie şi cuprind analize clinico-experimentale, terapeutice, incursiuni în istoria medicinei, hărţi, fotografii şi desene color realizate chiar de ea după cazurile din clinică pe care le-a tratat.

        A observat şi anticipat concluzii cu caracter practic rămase fundamentale în clinică; a avut contribuţii la epidemiologia, formele clinice şi terapia curativ-profilactică a bolilor oculare; investigarea implicaţiilor oftalmologice ale patologiei generale; a descris trei noi metode în chirurgia oftalmologică; a dezbătut problema traumatismelor oculare datorate războiului; a prezentat numeroase procedee de chirurgie plastică; a realizat experimental keratită folosind bacilul Calmette-Guerin.

          Realizările sau au continuat cu noi domenii în care şi-a pus amprenta ştiinţifică. În  anul1925 a abordat tratamentul cataractei la diabetici; în 1931 a publicat rezultatele a 68 intervenţii cu „metoda Stănculeanu” (extragerea intracapsulară a cristalinului); alături de prof. D. Manolescu s-a aflat printre cei care au publicat şi prezentat noi studii referitoare la epitelioamele corneei, plasmocitomul conjunctival, sarcomul coroidian; a contribuit la precizarea cadrului nosologic a corioretinitei Jensen şi în special a gomei retrobulbare a nervului optic, aducând valoroase informaţii semiologice neurologiei.

         Împreună cu colaboratorul său, dr. D. Lăzărescu, Elena Densușianu-Pușcariu a publicat rezultatele cercetării a 684 de cazuri de cherato-conjunctivită eczematoasă, propunând ca această afecţiune să fie numită, oftalmie scrofuloasă, în anul 1930. Prima descriere exactă a trahomului (conjunctivita granulomatoasă) pe plan mondial îi aparţine tot Elenei Densușianu-Pușcariu, prin lucrarea „Le trachome (La conjonctivite granuleuse). Au point de vue clinique et avec des considération sur son état en Roumanie – 1914”, apărută într-un moment în care unele cărţi străine prezentau eronat multe noţiuni, altele nedescriind faza de început a bolii.
           Elena Densușianu-Pușcariu a descoperit şi descris „semnul inelului” – format din pliul semilunar şi fundurile de sac cu infiltraţie de ţesut trahomatos. A introdus o foaie de observaţie specială pentru bolnavii cu trahom, din care să rezulte rapid datele cu privire la originea infecţiei, prezenţa altor bolnavi cu trahom, vechimea bolii şi tratamentele anterioare urmate. A preconizat măsuri speciale privind profilaxia trahomului: conferinţe, editarea de broşuri, deplasarea în şcoli; la nivel guvernamental să se prevadă un buget pentru profilaxia bolii; să se interzică / limiteze accesul pe teritoriul României a persoanelor cu trahom.

          De asemenea, Elena Densușianu-Pușcariu a sesizat impactul neurosifilisului in bolile oculare, impact ce a fost ilustrat prin stabilirea mai exactă a ponderii etiologiei luetice în afecţiunile oculare, elucidarea unor aspecte patogenice neurooftalmologice, determinarea precisă a cadrului nosologic a unor afecţiuni, stabilirea metodelor optime de tratament. A introdus examenul serologic pentru sifilis la toţi bolnavii internaţi. Sublinia necesitatea profilaxiei sifilisului ca armă eficace împotriva cecităţii susţinând numeroase conferinţe în ţară.

          Succesiunea de lucrări publicate  de ea în „Archives d’ophtalmologie” – 1931, constituie o adevărată monografie privitoare la acest subiect. Nu s-a lăsat influenţată de opiniile anilor 1920-1930 privitoare la eficienţa malario-terapiei în sifilisul nervului optic, fiind printre primii autori din lume care demontează acest mit. Emite concluzia că febra malarică nu are efect curativ în aceste forme, având primordialitate pe plan mondial referitor la cele susţinute, contrar unora care şi în anii 1935 erau adepţii acestei forme de terapie. Descrie un semn particular în neurosifilis: „semnul Elena Puşcariu” – înfundarea regiunii zigomatice la 10-14 % din bolnavi şi cefaleea sifilitică, prezentă la majoritatea pacienţilor, fără a avea însă caracterul descris anterior şi fără o localizare specifică.

           În 1913 la Bucureşti publicase „Instrucţiuni populare pentru prevenirea orbirei”, instrucţiuni ce s-au distribuit în şcoli, gări şi primării din toată ţara. Acestea prevedeau măsurile ce se impun pentru prevenţia oftalmiei purulente şi a conjunctivitei granuloase, precum şi cele de prim ajutor în cazul traumatismelor oculare. A introdus, începând cu anul 1931 o condică specială destinată celor cu pierderea totală a vederii, consideraţi incurabili; concluziona că în România se ajungea la un număr de 3000 de persoane care-şi pierdeau anual vederea, arătând că la marea majoritate vederea ar fi putut fi salvată.

         Elena Densușianu-Pușcariu propunea pentru prevenirea bolilor oculare câteva măsuri unice pe atunci în lume: profilaxia bolilor sociale: sifilisul, gonoreea şi tuberculoza; campanii de informare cu privire la mijloacele de evitare a bolilor oculare şi la măsurile ce se pot lua în aceste cazuri ( de exemplu, prezenţa în cadrul comunităţilor sărace a „surorilor şi infirmierelor de ocrotire”); măsuri speciale: stabilirea frecvenţei bolilor oculare faţă de celelalte prin introducerea unor fişe individuale de sănătate; înfiinţarea a cel puţin unui serviciu de oftalmologie la două judeţe

         Totodată, ea mai propunea crearea unor echipe mobile de specialişti pentru efectuarea de examene oftalmologice, mici intervenţii, completarea fişei individuale de sănătate („care trebuie să fie obligat să o aibă fiecare locuitor, mai ales rural”) cu toate datele privitoare la aparatul vizual; introducerea gratuităţii C.F.R. la bolnavii ce necesită a fi trataţi într-un centru oftalmologic; examinarea AV a tuturor şcolarilor. A susţinut înfiinţarea unor clase speciale pentru ambliopi, cum se proceda la acea vreme în ţările occidentale şi introducerea de măsuri de instruire şi dotare a medicilor de circumscripţie pentru acordarea primului ajutor în diverse cazuri afecţiuni oculare.

         A fost aleasă ca membru al Societăţii de oftalmologie britanice, al Societăţii de oftalmologie franceze şi al Societăţii de oftalmologie din Italia. În anul 1927 Elena Puşcariu a fost aleasă drept Preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti (prima societate ştiinţifică românească, înfiinţată la Iaşi în 1833) contribuind la creşterea prestigiului acestei prime societăţi ştiinţifice româneşti.

         Pe lângă activitatea ştiinţifică, s-a remarcat si ca scriitoare: (O crimă socială sau Urmările lipsei unei legi pentru căutarea paternităţei, Bucureşti, Tipografia Ziarului Cronica Thoma Basilescu, 1906), traducător (Basme din Transilvania, Friedrich Müller, Bucureşti, Minerva Institutul de Arte Grafice şi Editură, 1914), istoric al ştiinţei (publicând sau susţinând conferinţe precum aceea din 1937, Pensée et philophie scientifique), artist plastic, fiind pictoriţă şi o foarte talentată desenatoare.

        Elena Densușianu-Pușcariu a fost căsătorită cu Emil Puşcariu, profesor la Facultatea de Medicină dinIaşi, creator al Institutului antirabic dinIaşi, politician, artist plastic. După moartea soţului său, a donat cărţile acestuia Bibliotecii Laboratorului de Histologie de la Facultatea de Medicină dinIaşi.

        După pensionare, în ciuda tuturor greutăţilor generate de cel de-al doilea război mondial, şi-a continuat activitatea clinică şi publicistică. O regăsim în numărul 10-11-12 din decembrie 1946, la rubrica „Colaboratori de onoare”, al revistei „Pagini medicale – revistă lunară de medicină şi chirurgie generală”, precum şi în alte publicaţii din presa ştiinţifică din ţară sau străinătate. La vârsta de 90 de ani a publicat la editura pariziană „Doin” cartea: „Vingt syndromes oculaires hérédo-familiaux et congénitaux”.

         În memoria sa, Serviciul oftalmologic al Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi poartă azi numele Clinica I Oftalmologică „Prof. dr. Elena Puşcariu”.Elena Densușianu-Pușcariu a trecut la cele veşnice în anul 1966, fiind înmormântată la Timișoara.

        Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre cine a fost Elena Densușianu-Pușcariu, sursele de mai jos vă stau la dispoziţie:

Surse:

Ioachim Lazăr- Densușieni, Sub semnul Minervei: femei de seamă din trecutul românesc,  Bucureşti

George Marcu (coord.), Dicţionarul personalităţilor feminine din România, Editura Meronia, Bucureşti, 2009

Cernea P. Elena Puşcariu (1875-1965).În volumul Personalităţile oftalmologiei româneşti. Ed. Universitatea, Craiova, 2000.

https://adevarul.ro/locale/iasi/povestea-primei-femei-profesor-oftalmologie-lume-ajuns-elena-densusianu-puscariu-iasi-1_5b8e4ab0df52022f751c48a8/index.html

https://cultural.bzi.ro/elena-densusianu-puscariu-prima-femeie-medic-din-romania-27440

http://womeninscience.swu.bg/?p=891

https://www.inoza.ro/romance-pe-bancnote/

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fIv_K4RlpK8J:medpharmareports.com/index.php/mpr/article/view/157/62+&cd=35&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

Gânduri bune tuturor din „pridvorul” de sub Tâmpa şi la bună revedere!

Al dumneavoastră,

 Nicolae Uszkai

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here