Din ce loc eşti?

0
189

Într-o zi, învăţătorul satului întâlneşte pe unul dintre săteni, care avea prostul obicei de a drăcui şi de a blestema la tot pasul. Tocmai îl auzise drăcuind şi-i zise astfel:

— Măi omule, văd că eşti de loc din iad.

Săteanul se miră şi zise:

— Cum aşa, se poate?

— Tocmai aşa, se poate foarte bine, răspunse învăţătorul. Dacă ai vorbi bulgăreşte, de unde ai fi?

— Din Bulgaria.

— Dacă ai vorbi turceşte, din ce loc ai fi?

— Din Turcia, bineînţeles.

— Dar dacă ai vorbi italieneşte, din ce loc ai fi?

— Din Italia, răspunse omul, dar nu înţeleg ce vrei să spui cu asta, domnule învăţător.

Învăţătorul îl lămuri, zicându-i:

— Este foarte limpede; de vreme ce în iad este locul blestemelor, înjurăturilor şi sălaşul diavolului, tu care toată ziua înjuri şi blestemi, nu poţi fi din alt loc, decât din iad.

Omul, ruşinat, plecă în jos capul şi zise:

— De partea dumitale este dreptatea şi iată făgăduiesc să nu mai blestem şi să înjur.

NOI, iubiţi cititori, din ce loc suntem? Nu cumva avem şi noi prostul obicei şi urâtul păcat de a blestema, înjura şi drăcui?!

Să ne ferim ca de foc de acest păcat al gurii, ca să nu ajungem cu adevărat în chinurile iadului.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016