Dialoguri la Athos – Care este lupta (nevoinţa) interioară a unui monah?

0
222
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Snap 2016-03-29 at 09.15.48O zicală ce are legătură cu tema noastră men­ţionează: „Mintea vede şi mintea aude”. Aceasta în­seamnă că mintea este centrul gândirii, al hotărârii şi al lucrării omului.

Scopul monahului este această minte despre care vorbim. Adică s-o controleze, să o supună şi să o direcţioneze la ţinerea voii dumneze­ieşti. În acest fel vor fi controlate nu numai acţiu­nile exterioare, ci va fi supus şi „tot gândul spre as­cultarea lui Hristos” (2 Corinteni 10,5).

Monahul, având drept lucru de căpătâi cuvân­tul: „Cei ce viază să nu mai vieze loruşi, ci Aceluia care pentru noi a murit şi a înviat, Hristos” (vezi 2 Co­rinteni 5,15), se îngrijeşte să se despartă de înţe­lesurile şi lucrurile lumii celei deşarte. Iar dacă după trup se va găsi pe pământ, cu gândirea, vo­inţa şi lucrarea se va afla în cer, acolo unde este şi centrul iubirii sale.

Aceasta este realizarea monahului. Şi după ce devine el însuşi părtaş al învierii şi al vieţii veşnice, se străduieşte, după măsura capacităţii sale, să arate oa­menilor calea adevăratei pocăinţe şi modul mântuirii.

Gheronda Iosif Vatopedinul – Dialoguri la Athos, Editura Doxologia, 2012

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here