Destinele lumii

0
164

destineCând în  Apocalipsă a fost înfăţișată cartea destinelor, pecetluită cu şapte peceţi, s-a auzit glas: Cine este vrednic a  dechide cartea şi a dezlega peceţile ei? (Apoc. 5, 2) Răspunsul a fost: Mielul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, Cel răstignit pe cruce. Mielul deschide pecete după pecete, iar un şir de arătări însoţeşte fiecare deschidere a unei peceţi (Apoc, 5; 6).

Aceasta este întruparea în chipuri a cuvintelor Domnului: Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ (Mt. 28, 18). Întâmplările curg potrivit poruncii Domnului şi, prin urmare, totul are ca scop Împărăţia cea întemeiată  şi păzită de către El. Noi nu pulem pricepe cum se leagă cutare sau cutare întâmplare de acest scop, dar nu încape îndoială că toate se îndreaptă spre el. Nu ni s-a dat să înţelegem cum, întrucât cârmuirea lumii nu este treaba noastră. Treaba noastră e să ne mântuim prin mijlocul care ne-a fost deschis de către Domnul Dumnezeu, şi într-acolo trebuie să se îndrepte toată grija noastră.

Lumea văzută este taină şi istoria celor ce se întâmplă în lume este o taină; atât una, cât şi cealaltă sunt pecetluite de noi. Priveşte, minunează-te şi măreşte neurmata minte a lui Dumnezeu: nu-I mai bine să încetăm a alcătui presupuneri şi a construi teorii? Acesta va fi un lucru mult mai raţional decât a construe tot felul de teorii din propriul cap.

Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, Sfântul Teofan Zăvorâtul

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.