Despre tulburările lumii de astăzi: Treimea Cea de o fiinţă

0
219

Mă bucur de desăvârşirea Dumnezeirii, de unimea Ei cea după fiinţă şi de treimea Feţelor, şi cu veselie slăvesc pe Tatăl, şi pe Fiul, şi pe Sfântul Duh, o fire neîmpărţită şi nezidită, Treimea Cea de o fiinţă, Care împărăţeşte în veacul veacului.

Mă bucur că Dumnezeu este dragoste: Tatăl – Dragoste, Fiul – Dragoste şi Duhul Sfânt – Dragoste; Dragoste Trei şi Una.

Tatăl este Sfinţenie şi Dreptate, deopotrivă ca Fiul şi Duhul Sfânt. Însuși Țiitor Tatăl, însuși Țiitor și Fiul, așijderea și Duhul Sfânt – nu Trei înşişi Țiitori, ci Unul însuși Țiitor Dumnezeu, Neamestecat, Neîmpărţit, Nedespărţit Dumnezeu în Trei Feţe.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.