Despre tulburările lumii de astăzi: Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu

0
119
Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu
Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu

Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu

Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu, cu Care sunt mereu în vrajbă prin păcat, şi devin fraţi ai lui Hristos însuşi şi fii ai lui Dumnezeu prin pocăinţă osârduitoare.

Iată cât de însemnat şi cât de neapărat trebuincios e chinul preoţesc! Fără el nu poate fi împăcare a oamenilor păcătoşi cu Dumnezeu.

Dumnezeu le-a dat doar preoţilor stăpânirea şi cuvântul împăcării cu Dumnezeu.

Dumnezeu a împăcat în Hristos cu Sine lumea, spune Apostolul, nesocotindu-le lor păcatele şi punând în noi (în apostoli şi preoţi) cuvântul împăcării (v. 2 Cor. 5,19).

Prin preoţie, oamenii păcătoşi se împacă cu Dumnezeu

Numai Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Care a luat asupra Sa păcatele lumii şi a răscumpărat-o din păcat, blestem şi moarte, a putut să dea şi dă slujitorilor Săi cuvântul şi stăpânirea împăcării oamenilor cu Dumnezeu, stăpânirea dezlegării şi legării păcatelor, stăpânirea de a deschide şi de a închide oamenilor Cerul.

Drept aceea, fără preot niciun mirean nu poate să se împace cu Dumnezeu şi să primească îndreptăţirea sau intrarea la Dumnezeu. Aceasta este voia cea dreaptă a lui Dumnezeu.

Ca atare, cei care, lepădându-se de Biserică, se numesc pe sine creştini, nu se pot mântui de osânda veşnică de nu se împacă cu Biserica şi nu se fac părtaşi slujbelor şi Tainelor ei.

Astfel, preoţia Bisericii Ortodoxe este prin caracterul său slujirea cea mai mare de pe pământ – mai presus de ceruri, preasfântă, dătătoare de bucurie a vieţii şi atotsfinţitoare; slujirea preoţească este mijlocire între Făcător şi făptură, slujire a nestricăciunii pentru omenirea stricată de păcate, slujire a împăcării făpturilor călcătoare de lege cu Făcătorul, slujire a sfinţirii şi înălţării la sfinţenie şi nestricăciune, aducere de la moarte la viaţă, de pe pământ la Cer.

Domnul însuşi a îmbrăcat preoţii Săi în veşminte aparte

Oamenii lumeşti ne osândesc pentru odăjdiile şi mitrele cusute cu fir de aur, ne impută aşa-zisul lux – însă nu Domnul însuşi a îmbrăcat preoţii Săi în veşminte aparte, preafrumoase, poruncind lui Moise să facă pentru ei odăjdii minunat împodobite?

Împăratul îşi îmbracă slujitorii în mundire cusute cu fir de aur, decorându-i şi răsplătindu-i în fel şi chip. Oare împăratul Cerului şi pământului nu are stăpânire să îşi deosebească slujitorii, care stau înaintea înfricoşatului şi slăvitului Său tron, cu odăjdii strălucitoare, ca pe nişte îngeri pământeşti?

Să dea Dumnezeu doar ca noi să ne străduim a fi pe măsura marii noastre chemări şi să ne pese de mântuirea sufletelor omeneşti, ca să fim luminoşi cu sufletele noastre.

Slavă lui Dumnezeu, Care a dat Bisericii Sale harul Preoţiei

Slavă lui Dumnezeu, Care a dat Bisericii Sale harul Preoţiei, prin care tot fiul credincios, ce se supune cu smerenie Bisericii, se împacă lesne cu Dumnezeu și se face fiu iubit al Lui și moşteneşte viața veşnică. Amin.

În toate împrejurările vieţii noastre pământeşti, sfânta Biserică ne învaţă să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu: în îndestulare şi în lipsă, în boală şi sănătate, în tristeţe şi bucurie – şi niciodată să nu deznădăjduim, să nu ne înverşunăm asupra nimănui şi pentru nimic, să îi răbdăm pe toţi cu dragoste.

Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.