Despre tulburările lumii de astăzi: Pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor

0
140

Scurte, dar pline de însemnătate sunt cuvintele ecfoniselor care vestesc slava și marea cuviinţă a Preasfintei Treimi.

Aceste ecfonise propovăduiesc veşnicia fiinţei Ei, înfricoşata şi neapropiata mare cuviinţă a Dumnezeului întreit Unul, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh.

Aceste felurite ecfonise scurte biruie şi ruşinează din partea Bisericii pe toţi ereticii cei cu minte deşartă, care cutează a se scula împotriva Sfintei Treimi şi a O huli ori a O tăgădui, fiindcă de-a lungul tuturor veacurilor Biserica a mărturisit întotdeauna, în toată lumea, în chip pravoslavnic, mântuitor, de biruinţă purtător, răsunător, în auzul tuturor, veşnica slavă a Sfintei Treimi și a biruit prin mărturisirea sa pe toţi prigonitorii, chinuitorii, împăraţii, filosofii, ritorii, toată puterea iadului sculat împotriva adevăratei mărturisiri a Treimii de viaţă începătoare.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.