Despre tulburările lumii de astăzi: Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie numele Domnului?

0
130

Oare întotdeauna rosteşti cu evlavie şi dragoste din inimă numele cel mai presus de orice nume?

Numele cel preasfânt, preadulce, mare şi preamare, minunat și înfricoşat, înaintea căruia se cucernicesc nenumăratele oşti îngereşti cele sfinte, cele tari cu vârtutea, prealuminoase precum fulgerul, înfricoşate şi preabineîncuviinţate la vedere, a căror înălţime este mai presus de toată asemănarea frumuseţilor pământeşti, dat fiind că ei au păzit şi păzesc în sine fără abatere şi fără stricăciune prealuminosul chip al lui Dumnezeu, după care au fost făcuţi de către Dumnezeu!

Cucemiceşte-te, omule, şi poartă fără încetare în minte şi în inimă preamarele şi preadulcele nume al lui Dumnezeu şi fă toată dreptatea în toată ziua!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.