Despre tulburările lumii de astăzi: Oamenii se îmbracă în înfăţişare amăgitoare

0
117
Oamenii se îmbracă în înfăţişare amăgitoare
Oamenii se îmbracă în înfăţişare amăgitoare

Despre tulburările lumii de astăzi: Oamenii se îmbracă în înfăţişare amăgitoare

Oamenii, asemenea smochinului neroditor, se îmbracă în înfăţişare amăgitoare fără roadă lăuntrică, fără fapte bune, căci pentru a aduce roadă este nevoie de osteneala cercetării de sine, adâncirii în sine, pocăinţei neîncetate şi rugăciunii, iar spre asemenea osteneală puţini sunt osârduitori.

Oamenii se îmbracă în înfăţişare amăgitoare

Cât de puţini sunt cei cu adevărat smeriţi, milostivi, flămânzi şi însetaţi de dreptate, curaţi cu inima, care caută pacea şi se ţin de ea, care iubesc dreptatea şi rabdă prigoane pentru ea!

De ce? Fiindcă nu vor să pătrundă mai adânc în sine şi să se cunoască pe sine. Fiindcă propria pustietate şi necurăţie lăuntrică îi sperie, și îsi întorc de bunăvoie ochii de la ele, ca să trăiască în necurmat miraj şi necontenită amăgire de sine.

Despre tulburările lumii de astăzi„, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.