Despre tulburările lumii de astăzi: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ

0
146
Despre tulburările lumii de astăzi: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ
Despre tulburările lumii de astăzi: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ

Despre tulburările lumii de astăzi: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ

Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, şi unde furii le sapă şi le fură (Mt. 6, 19).

Cu toţii păcătuim – fiecare în măsura sa – prin faptul că ne ascundem comori nu în Cer, ci în pământ – nu în nestricăciune, ci în stricăciune.

Cu toţii suntem deseori robi ai trupului pătimaş şi stricăcios, robi ai lumii preacurvare şi păcătoase, iar nu ai duhului, nu ai lui Hristos, împăratul Cerului şi pământului, Care a venit să ne izbăvească de robia stricăciunii şi a păcatului.

Despre tulburările lumii de astăzi: Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ

Care sunt grijile şi întristările noastre de zi cu zi, strădaniile și căutările noastre? Ele se învârtesc în jurul deşertăciunii deşertăciunilor: a plăcerilor pântecelui, a înmulţirii bogăţiei, a desfătării prin jocuri, cântece, dansuri, spectacole, toalete.

Cine se îngrijeşte de pocăinţă, de îndreptare, de necontenita cugetare la Dumnezeu, de năzuinţa către Cer şi de nemurire, altfel spus de veşnicia cea fericită? Puţini, puţini…

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.