Despre tulburările lumii de astăzi: Neîmplinind legea Domnului, omul piere

0
134
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Domnul, zidind toată făptura cea gândită (îngerii), şi înţelegător-simţită (omul), şi neînţelegătoare (celelalte vietăţi), şi neînsufleţită (pietrele, metalele şi mineralele, planetele), le-a dat legi de fiinţare, şi tot ce este făcut de El, urmând aceste legi, se află întru bună fiinţare şi dăinuire nestrămutată, cuprinzând în sine viaţă, mişcare, folos şi frumuseţe.

Cu osebire este dator a păzi poruncile Făcătorului omul, vietate înţelegător- simţitoare, ca să păstreze în sine putinţa vieţii după Dumnezeu.

Neîmplinind legea Lui, omul piere. Calea necredincioşilor va pieri (Ps. 1, 6). Toţi cei ce se depărtează pe sineşi de la Tine vor pieri (v. Ps. 72, 26), spune împăratul-proroc.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.