Despre tulburările lumii de astăzi: Dumnezeiasca pace, bunul cel mai de preţ

0
85
Despre tulburările lumii de astăzi: Dumnezeiasca pace, bunul cel mai de preţ
Despre tulburările lumii de astăzi: Dumnezeiasca pace, bunul cel mai de preţ

Despre tulburările lumii de astăzi: Dumnezeiasca pace, bunul cel mai de preţ

Pace vouă, a grăit către ucenicii Săi Domnul, arătându-Se lor după învierea cea din morţi (Lc. 24, 36; In. 20, 19).

Domnul le-a dat dumnezeiasca Sa pace ca pe bunul cel mai de preţ al sufletelor lor. Le-a dat pacea cu Dumnezeu, pacea cu sine şi pacea cu aproapele.

Această pace se împărtăşeşte credincioşilor pentru dragostea către Dumnezeu şi păzirea poruncilor Lui.

Această pace nu poate sălăşlui în sufletul împătimit de lume şi de bunătăţile ei părute, de podoabele pământeşti, de trupul său ori de trup străin.

Despre tulburările lumii de astăzi: Dumnezeiasca pace, bunul cel mai de preţ

În fapt, cum să locuiască Dumnezeu într-un om împătimit, să zicem, de bani, când inima lui e stăpânită de această spurcată împătimire care îl face să-I întoarcă lui Dumnezeu spatele?

Iubitorul de bani se înstrăinează de Dumnezeu, îl defaimă, nu pune preţ pe El, îl izgoneşte din gândurile şi din inima sa.

În sufletul iubitorului de bani nu este loc pentru Dumnezeu, Care este Izvorul tuturor bunătăţilor, de la Care vin fiinţarea noastră şi toate bunătăţile: suflarea, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, locuinţa, sănătatea, iertarea păcatelor, luminarea sufletului, pacea, lumina, bucuria, toată sporirea în faptele cele bune.

Pacea este dăruită de Dumnezeu sufletului care s-a slobozit de patimi.

De ce nu este pace în stat, în Biserică?

Fiindcă oamenii I-au întors spatele lui Dumnezeu – Izvorul şi Împăratul păcii, au întors spatele Bisericii – păzitoarei şi purtătoarei păcii lui Dumnezeu. Toţi s-au îndepărtat de Dumnezeu, drept care şi El S-a îndepărtat de noi şi a dat darurile păcii păgânilor japonezi. De aici vin tulburările, neorânduielile, neascultarea şi nesupunerea care se văd în sânul tuturor claselor sociale ruseşti.

Cum au ajuns la pace sfinţii bineplăcuţi ai lui Dumnezeu?

Prin lepădarea omului celui vechi şi a lucrărilor lui, prin răstignirea trupului cu patimile şi poftele lui şi prin feluritele ne voinţe ale virtuţii.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.