Despre tulburările lumii de astăzi: Diavolul ne-a „schimbat la faţă”

0
102
Despre tulburările lumii de astăzi: Diavolul ne-a „schimbat la faţă"
Despre tulburările lumii de astăzi: Diavolul ne-a „schimbat la faţă”

Despre tulburările lumii de astăzi: Diavolul ne-a „schimbat la faţă”

Iar noi toţi cu faţă descoperită slava Domnului ca prin oglindă privind, spre acelaşi chip ne prefacem din slavă în slavă, ca de la Domnul Duhul (II Cor. 3, 18).

Schimbarea Domnului la Faţă de pe Tabor ne înalţă gândurile şi inimile la schimbarea la faţă duhovnicească, lăuntrică, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Despre tulburările lumii de astăzi: Diavolul ne-a „schimbat la faţă”

Diavolul ne-a „schimbat la faţă”, mai bine zis ne-a schimonosit, după chipul şi asemănarea sa cea hâdă şi spurcată, semănând în sufletul nostru nenumărate patimi şi pofte, care strică şi spurcă şi rup de Dumnezeu sufletele noastre.

Suntem datori să lepădăm această spurcată întinăciune a patimilor şi să ne schimbăm la faţă cu desăvârşire după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, şi să-şi ia crucea sa, şi să-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.