Despre tulburările lumii de astăzi: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh

0
145
Despre tulburările lumii de astăzi: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh
Despre tulburările lumii de astăzi: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh

Despre tulburările lumii de astăzi: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh

De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre întru împărăţia lui Dumnezeu (In. 3, 5).

De nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi (In. 6, 53)

În gura Desăvârşitului învăţător Hristos e adevărul desăvârşit, nestrămutat. Omul este în sine atât de adânc vătămat, stricat de păcat, că trebuie neapărat să fie renăscut ca să recapete fiinţare, ca un înviat din morţi.

Fără a mânca Trupul Dătătorului de viaţă şi fără a bea Sângele Lui, omul nu poate avea viaţa adevărată, pe care a pierdut-o prin păcat în Adam. Cumplită stricăciune!

Despre tulburările lumii de astăzi: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh

„Măsurile excepţionale”  în vederea reaşezării și înnoirii noastre au fost înomenirea Fiului lui Dumnezeu, viata Lui în trup, lucrarea Lui învăţătorească, minunile, pătimirile, Crucea, moartea, pogorârea la iad, biruinţa asupra iadului, învierea, înălţarea.

Cugetă la aceasta şi ca de foc teme-te de păcat! Urăşte-l, fiindcă el este nebunie, nechibzuinţă, prostie, despărţire de Izvorul Vieţii, primire a morţii şi împreunare cu începătorul morţii – cu diavolul.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.