Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de vicleni suntem

0
185

La ce chemare neînchipuit de înaltă a fost chemat neamul omenesc în primul rând prin zidirea sa după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar în al doilea rând prin rezidirea şi răscumpărarea lui din cădere de către Fiul lui Dumnezeu prin baia celei de-a doua naşteri, care este Botezul, prin pecetluirea cu Sfântul Duh, prin Pocăinţă şi prin împărtăşirea Dumnezeieştilor Taine – a Trupului şi a Sângelui Domnului! Şi cea mai mare parte a omenirii nu preţuieşte acest preamare dar al lui Dumnezeu, iar mulţi jignesc prin necredinţă acest pogorământ al lui Dumnezeu şi acest dar al lui Dumnezeu! O, Dumnezeul meu!

Cât de vicleni și de necredincioşi suntem față de Tine, ce împătimiţi de pământ, de stricăciune, de trupul nostru, de lume, ce zace întru rău!

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.