Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul

0
126
Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul
Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul

Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul

Care femeie, având zece drahme, de pierde o drahmă, nu aprinde făclia şi mătură casa şi caută cu deadinsul până o află? Şi aflând-o, cheamă prietenele şi vecinele, zicând: bucuraţi-vă cu mine, că am găsit drahma pe care am pierdut-o. Aşa, zic vouă, se face bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos ce se pocăieşte (Lc. 15, 8-10).

Foarte plină de înţeles şi foarte mişcătoare pildă! Mântuitorul asemuie sufletul omului păcătos cu o drahmă pierdută de o femeie (Biserica).

Pe acest ban împărătesc este întipărit chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Femeia aprinde o lumânare (lumina este cuvântul lui Dumnezeu) şi la lumina ei mătură odaia (sufletul acoperit şi înăbuşit, ca de gunoi, de împătimirile lumeşti şi de bezna patimilor), şi caută cu sârg (trebuie căutat păcătosul ca să fie mântuit prin înduplecare şi dragoste), şi află banul (află pe păcătos, întorcându-l la calea pocăinţei).

Despre tulburările lumii de astăzi: Cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul

Din această pildă se vede cât de scump este pentru Dumnezeu sufletul omenesc, ce are în sine chipul Nemuritorului împărat – Dumnezeu, şi cu câtă râvnă caută El sufletul ce s-a pierdut şi piere în nenumărate patimi sau împătimiri lumeşti, luminându-l cu cuvântul Său şi cu strălucirea Duhului Celui Sfânt.

Din pildă se vede şi că omul preţuieşte puţin sau deloc sufletul său – această drahmă împărătească – şi îl leapădă ca pe o tinichea în stricăciunea patimilor, adeseori pierzându-l fără putinţă de întoarcere.

Biserica, prin păstorii ei, trebuie să caute cu osârdie pe cei ce pier şi să îi mântuiască prin harul şi stăpânirea date ei de la Dumnezeu.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.