Despre tulburările lumii de astăzi: Când bate vântul aprig de miazănoapte

0
104
Despre tulburările lumii de astăzi: Când bate vântul aprig de miazănoapte
Despre tulburările lumii de astăzi: Când bate vântul aprig de miazănoapte

Despre tulburările lumii de astăzi: Când bate vântul aprig de miazănoapte

Când bate vântul aprig de miazănoapte şi soarele se ascunde în nori măcar pentru o clipă, se face întuneric şi frig. Aşa se întâmplă şi cu sufletul creştinesc după îndepărtarea de la el a harului Sfântului Duh.

Din nepăsarea lui şi după ascunderea Soarelui Dreptăţii Hristos în urma lenevirii şi neîmpărtăşirii lui cu preacuratul Trup şi Sânge al lui Hristos, în suflet se face frig şi întuneric.

Astfel, atât în lumea văzută cât şi în cea duhovnicească toate sunt legate de legea cauzelor şi efectelor, şi ca atare făpturile cuvântătoare, zidite după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, sunt datoare să se ţină în apropierea Soarelui gândit al Dreptăţii – a lui Hristos, şi să fie luminate de El fără contenire prin credinţă şi prin rugăciunea cea cu osârdie şi prin împărtăşirea Dumnezeieştilor Lui Taine.

Despre tulburările lumii de astăzi: Când bate vântul aprig de miazănoapte

Dar ce se întâmplă cu cei care se depărtează cu totul de Acest Soare al vieţii, de Această Lumină Veşnică – Hristos – prin părerea de sine, viclenie, trufie, prin viaţa necurată şi necredinţă şi nu se roagă şi nu se împărtăşesc cu Sfintele Taine?

O, ei se află în întunericul diavolesc și viată n-au în sine, după nemincinosul cuvânt al Mântuitorului, şi partea lor în viaţă, în moarte şi după moarte va fi de plâns în vecii nesfârşiţi.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.