Despre tulburările lumii de astăzi: Ca un nor întunecos şi grosolan

0
105
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Despre tulburările lumii de astăzi: Ca un nor întunecos şi grosolan
Despre tulburările lumii de astăzi: Ca un nor întunecos şi grosolan

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca un nor întunecos şi grosolan

Ca un nor întunecos şi grosolan, trupul nostru multpăcătos ne împiedică să îl vedem pe Dumnezeu, să privim negrăita Lui bunătate şi frumuseţe şi să ne desfătăm de El.

Despre tulburările lumii de astăzi: Ca un nor întunecos şi grosolan

Trupul ne trage spre desfătările grosolane, pământeşti, trecătoare.

Datoria noastră creştină este de a pătrunde cu toate puterile prin acest văl întunecat, prin acest nor al patimilor, şi să ieşim la Soarele Cel Gândit al Dreptăţii, Care este Hristos, prin vederea duhovnicească, prin rugăciune, înfrânare, curăţie, dragoste, răbdare.

Despre tulburările lumii de astăzi“, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.