„Acolo a sădit Dumnezeu Raiul”

0
173
Floare-de-rai-1Să zicem câteva cuvinte şi despre Rai, căci nu se poate ajunge la el decât luând aminte la aceste două fapte bune.

Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură ne spune despre Rai următoarele: Şi a sădit Dumnezeu Rai în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l plăsmuise (Facere 2, 8). Sfântul Vasile, tâlcuind acest cuvânt al dumnezeieştii Scripturi, zice: „Acolo a sădit Dumnezeu Raiul, unde nu era silă a vânturilor şi nepotrivire a acelor patru vremi ale anului, nici grindină, nici tunete, nici trăsnete care lovesc şi aprind, nici îngheţare de iarnă, nici umezeală, nici înfo­care de vară, nici uscăciune de toamnă.

Ci, bine tocmite şi paşnică întocmire aveau cele patru vremi ale anului între ele, fiindcă fiecare din ele era împodobită cu frumuseţea sa şi nu se vătăma de vecina ei. Pentru că acolo vara nu făcea vătămare florilor de primăvară, venind prea timpuriu şi, iarăşi, nici roadele cele de vară şi cele de toamnă nu cădeau jos ca să se prăpădească din pricina neorânduielii văzduhului, pentru că toate cele patru vremi ale anului dănţuiau cu bună rânduială în jurul locului aceluia, unde cu altele fiind împletite şi legate lin şi fără mâhnire fiecare îşi aduceau bunătăţile lor la vremea sa, ca nişte daruri prea bune şi nevătămate.

Incă şi pământul acela era gras şi moale, curgând din el lapte şi miere cu adevărat.

El era bine tocmit spre toată naşterea de roade; el era străbătut de multe ape roditoare, frumoase, dulci, unduioase şi limpezi, care multă veselie pricinuiau prin vederea lor, dar încă mai mult decât veselie aduceau prin folosul lor”. Iar puţin mai jos zice: „Cum să-ţi pot aduce chiar de faţă frumuseţea patriei din care ai căzut?”

De asemenea, multe alte lucruri minunate spune despre Rai dumneze­iescul Părinte Vasile cel Mare, pe care aici, pentru scurtime, nu le putem însemna.

Vasul alegerii – Sfântul Apostol Pavel – voind a zugrăvi cu puţine cuvinte pe cele negrăite, zice: Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce II iubesc pe El (I Corinteni 2, 9).

Căci, în adevăr, mai presus de minte şi de cuvântul omenesc sunt acele bunătăţi şi frumuseţi ale Raiului lui Dumnezeu. Pe care cu mila şi îndurarea Prea Bunului şi Prea Milostivului Dumnezeu, Cel în Treime, închinat să le dobândească toţi cei ce trăiesc în ascultare de poruncile Lui, întru paza blagosloveniei celei sfinte şi întru lucrarea tuturor faptelor celor bune. AMIN!

Urcuş spre înviere, Arhimandrit Cleopa Ilie

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.