Despre nevoinţă

0
241

Despre nevoinţă

5 iunie: Sfântul Sfinţitul Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului
I Tes. 4, 13-17; In 21, 14-25

Dorotei a suferit mucenicia sub domnia împăratului Iulian Apostatul, în 362. Era vestit pentru înţelepciune şi pentru cunoaşterea mai multor limbi.

Despre nevoinţă

Nevoinţa este antrenamentul zilnic al sufletului spre a-l păstra îngrijit şi sănătos, gata să slujească Domnului în orice clipă. Ea cuprinde trezvia lăuntrică, rugăciunea, postul, Sfânta Împărtăşanie şi hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu.

Sfântul Pavel spune despre nevoinţă: „Spre buna-cinstire deprinde-te. Căci cea trupească deprin­dere spre puţin este folositoare, iară buna-cinstire spre toate folositoare este, făgădu­inţă având a vieţii celei de acum şi a celei viitoare” (I Tim. 4, 7-8).

Mai demult am văzut un alergător în oraşul nostru care urca în fugă un deal gâfâ­ind din greu, cu răsuflarea prefacându-i-se în promoroacă în aerul rece de ianuarie. Era un bărbat pe la vreo cincizeci de ani, plin de o senină hotărâre. Arăta ca un om ce crede că îşi mântuieşte viaţa. Văzându-l, m-am gândit ce mult preţ pune Biseri­ca pe nevoinţă, pe antrenamentul duhovnicesc din viaţa noastră. Nu mă gândesc la victorie, la a fi cel dintâi care trece linia de sosire. Mă gândesc că fiecare dintre noi trebuie să facă un efort spre propriul folos, ca să crească mereu către Dumnezeu prin rugăciune, prin slujire, prin nevoinţă, prin cercetarea Scripturii, prin lecturi duhov­niceşti, prin Sfintele Taine.

Troparul Sfinţitului Mucenic Dorotei

Şi părtaş obiceiurilor, şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte; pentru aceasta, cuvântul ade­vărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Do­rotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris