Despre Maica Domnului-III

0
115

mdCel binecredincios, încrezător în învăţăturile Sfintei Biserici,  referitor la cuvenita cinste pe care o datorăm Maicii Domnului şi având pildă pe Bunul Dumnezeu, pe îngeri, pe Sfinţii Părinţi şi pe primii creştini, toate acestea le vede ca lucruri logice şi le dă consideraţia cuvenită. Dacă Mântuitorului, cei ce ÎI urau I-au zis: „Are drac”, nu e aşa de mare lucru că mai sunt oameni care spun că-L iubesc pe Iisus, dar pe Mama Lui n-o pot cinsti!

Voiesc să închei cu o întâmplare mult grăitoare: O femeie credincioasă, dar care înclina spre un grup sectar, voind să-şi educe copilul în cele religioase, îi spunea: „Avem un Tată bun, sus în cer, pe care-L numim Tată ceresc sau Dumnezeu. El ne este Creatorul şi Susţinătorul nostru. După moartea noastră, fiecărui om îi va răsplăti binele cu bine şi răul cu rău. Dumnezeu, din bunătate şi iubire faţă de lume, a trimis din cer pe Fiul Său, Iisus Hristos, să vină pe pământ să ne înveţe voile Tatălui ceresc, dar lumea, fiind rea, L-a condamnat la moarte pe cruce şi L-au răstignit; a murit, dar a înviat şi S-a înălţat la cer”. Copilul asculta cu toată atenţia, dar într-o zi îi pune mamei sale o întrebare: „Dacă zici că în cer avem un Tată bun, iar pe Iisus Hristos fratele nostru, nu avem în cer şi o mamă bună?”. Atunci femeia i-a zis: „Avem în cer şi o mamă bună, care a fost Mama lui Iisus. Şi când era pe cruce, in pragul morţii, i-a încredinţat-o ucenicului Său iubit, Ioan, zicându-i: «Fiule, iată mama ta», iar Mamei Sale i-a zis: «Femeie, iată fiul tău»” (Ioan 19, 26-27).

Şi gândindu-se bine acea mamă, şi-a zis: “O credinţă completă, fară Maica Domnului, nu se poate”. Deci, avem o Mamă cerească; ea este mijlocitoarea apărătoarea noastră. Amin.

 

Adevăruri trăite; Învăţături folositoare, Arhimandrit Serafim Man

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here